Gebed tot de Engelbewaarder

Gebed tot de Engelbewaarder

Heilige Engel, mijn raadgever, inspireer mij;
Heilige Engel, mijn verdediger, bescherm mij;
Heilige Engel, mijn trouwe vriend, bidt voor mij;
Heilige Engel, mijn trooster, sterk mij;
Heilige Engel, mijn broeder, verdedig mij;
Heilige Engel, mijn onderwijzer, onderricht mij;
Heilige Engel, getuige van al mijn daden, reinig mij;
Heilige Engel, mijn helper, steun mij;
Heilige Engel, mijn voorspreker, spreek voor mij ten beste;
Heilige Engel, mijn gids, leidt mij;
Heilige Engel, mijn licht, verlicht mij;
Heilige Engel, door God aan mij gegeven om mij te leiden, regeer mij.
Amen.