Leer om de Heer te dienen zonder klagen

Leer om de Heer te dienen zonder klagen

De vijfde levensregel van de Engelbewaarder is bijzonder lastig. Want hoe gemakkelijk klagen wij bij tegenslag of in omgang met “lastige” mensen.

Het grootste probleem van ongeduld en boosheid echter ligt niet bij de ANDEREN, maar in mij. Geduld is de “moeilijke deugd”, want het is moeilijk om geduldig te willen zijn. Want dit betekent lijden, en wie van ons wil dit graag?

Maar je kunt geduld op geen andere wijze tonen, als door lijden.

Naastenliefde en geduld horen bij elkaar als twee schakels van een ketting. De ketting is zo sterk, als de zwakste schakel is.
Jouw liefde is zo sterk, als jouw geduld is.

Heilige Engel, help mij om God te dienen in de goede, zowel als de moeilijke situaties van de dag! Help mij steeds Zijn liefde in  a l l e s  te ontdekken en naar Hem te zien, zoals gij. Amen.