De zeven treden

De zeven treden

Vandaag wil ik je een paar fragmenten laten lezen uit een boekje dat heet: Mijn Engel en ik. Het is misschien wel hét handboekje, om te groeien in vriendschap  met je Engelbewaarder!

“Uit een toespraak van Paus Pius XII kan men samenvatten:

  1. de grote hulp die de Engelen ons bieden bij de groei in de heiligheid,
  2. het belang van het verscherpen van ons innerlijk zintuig voor de wereld van het onzichtbare,
  3. de vanzelfsprekendheid van een vertrouwelijke omgang met de Engelbewaarder,
  4. het blijde perspectief, onze Engel ook in de eeuwigheid bij ons te hebben,
  5. en op de noodzaak, onze Engel al in deze wereld te leren kennen.

Met het luisteren begint de zo genadenrijke weg van mens en Engel samen. Deze weg zou men een roeping, of zelfs kunst of charisma kunnen noemen. Weliswaar bedoelt God deze weg zeker voor al zijn kinderen, maar de meesten vinden en gaan deze weg niet.

Wij spraken van christenen die aan de Engelbewaarder geloven, die hem zelfs aanroepen en wier gebeden door de Engel ook verhoord worden. Maar dat alleen is nog geen leven met de Engel, geen samen onderweg zijn, geen regelmatige onderlinge communicatie, geen vriendschap.

Men mag aannemen, dat reine, eenvoudige mensen, die in Gods tegenwoordigheid leven, praktisch voortdurend door de Engelen verlicht worden. Hoe zegensrijk dit ook is, het is nog niet het ideaal van de tweede trede: Luister!

Om de Engel te horen, zouden wij weer kinderen moeten worden. Het is niet toevallig dat de Heer juist bij de kinderen spreekt van de Engelen: Hun Engelen in de hemel zien het Aangezicht van de Vader die in de hemel is.

Wie er niet in slaagt, of niet bereid is een geordend leven te leiden en zijn slechte gewoonten te overwinnen, komt niet verder. Hij is niet in staat te luisteren.

Met het kunnen luisteren of niet staat of valt elke vooruitgang op de weg naar de vriendschap met de Engel.

Hoe de groei in onze vriendschap er in grote lijnen zou kunnen uitzien en welke kostbare kansen ons daarmee geboden worden, moge uit de hier volgende zeven treden met de heilige Engelbewaarder blijken. De leer van de zeven treden wordt behandeld in zeven hoofdstukjes met als titels de volgende tref-woorden: Weet! Luister! Vraag! Gehoorzaam! Leer! Wijd u! Dank!”

Je kunt dit boekje bij mij bestellen via Contact.

Van harte aanbevolen!