Slapende leerlingen…

Slapende leerlingen…

Terwijl Jezus aan het bidden was, verscheen Hem een Engel.  De Engel is ook ons wapen. Net als de Heer hebben we de Engel nodig, temeer daar onze situatie moeilijk is. We moeten ons ervan bewust zijn dat we in bekoring gebracht worden en dat we de Engel nodig hebben. Het eerste wat de verleider wil bereiken is ons te verblinden, ons te laten geloven […]

Lezen

Eerherstel aan God de Heilige Geest (6)

Eerherstel aan God de Heilige Geest (6)

De doorboring van het lichaam door de speer van “een der soldaten” gebeurt postuum, het is lijkschennis. De Heer kan al niet meer lijden. Maar Hij heeft alles tevoren al aanvaard, alles toegelaten. Zijn Lichaam behoort Hem eigenlijk al niet meer, het is een “iets” geworden, een “ding”, waarmee men naar eigen believen kan omgaan. Zijn ontzielde Lichaam is reine overgave, is reine gave. Het […]

Lezen

Eerherstel aan God de Zoon (5)

Eerherstel aan God de Zoon (5)

In de kruisiging lijdt de Heer aan handen en voeten ondraaglijke pijnen voor het misbruik dat de mens maakt van het eigen lichaam. De Heer biedt hier als Mens, Zichzelf als God (alleen Hij werd mens) eerherstel aan voor de verslaving van de mens onder de hartstochten van het vlees. Daarbij worden in de zondige omarming de ledematen misbruikt in wat wij onreinheid, ontucht noemen, […]

Lezen

Het drievoudige eerherstel aan de Drievuldige God (4)

Het drievoudige eerherstel aan de Drievuldige God (4)

De drievoudige doorboring kan wijzen naar het mysterie van een drievoudige boete en een drievoudig eerherstel. De Heer lijdt in Zijn Lichaam voor de schuld der wereld. Dat de zonde de Drie-ene God beledigt, is duidelijk aan het feit, dat elke zware zonde het leven van de Goddelijke genade doodt. De zonde is vooral ook ondankbaarheid en liefdeloosheid jegens onze Schepper en Weldoener. Zo wordt […]

Lezen

Het doorboorde Hart (3)

Het doorboorde Hart (3)

De derde doorboring betreft het Heilig Hart van Jezus. Alleen de apostel Johannes vermeldt dit, omdat hij getuige was van de schending van het reeds ontzielde lichaam. “Toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat Hij reeds gestorven was, braken zij Hem de benen niet, maar een van de soldaten doorstak met een lans Zijn zijde, en terstond vloeiden er bloed en water uit”.  Johannes […]

Lezen

De kruisiging (2)

De kruisiging (2)

De kruisiging is de tweede doorboring van de Heer. Alle vier Evangelisten beperken zich tot de nuchtere mededeling, dat na aankomst op golgotha “zij Hem kruisigden”. Handen en voeten worden doorboord: de handen met elk een nagel, de voeten – zoals de christelijke kunst het doorgaans ziet – op elkaar gelegd met één nagel. De doornen waren in het hoofd gedreven, hadden zich daarin vastgezet […]

Lezen

De doornenkroon (1)

De doornenkroon (1)

De doornenkroning is de eerste doorboring van het Lichaam van de Heer. “Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in de rechterhand. Dan vielen ze voor Hem op de knieën en bespotten Hem met de woorden: “Gegroet, Koning der Joden!” Ze bespuwden Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op het hoofd”.  Mt 27,29-30 Deze […]

Lezen

Het verloren uur terugvinden

Het verloren uur terugvinden

Jezus’ woorden behouden hun geldigheid voor alle tijden: “Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden niet!” vgl. Mt 24,35 Dan gaan ze ook ons aan. Maar vooral die zielen zullen er met de Kerk behoefte aan hebben ‘het verloren gegane uur’ terug te vinden, die zich durven inlaten op het grote avontuur van de persoonlijk doorleefde vriendschap met de Heer. Deze kunnen niet zonder […]

Lezen

“Waakt en bidt!”

“Waakt en bidt!”

“Elke nacht van donderdag op vrijdag wil IK u laten deelnemen aan de dodelijke droefheid, die IK in de Hof van Olijven wilde dulden. Deze zal u, zonder dat u het kunt begrijpen, in een soort doodsangst verplaatsen die pijnlijker is dan de dood zelf. En om u met Mij in het deemoedig gebed te verenigen dat IK toen in mijn angst aan de Vader […]

Lezen

Wat is de Passio Domini?

Wat is de Passio Domini?

Met de “Passio Domini” worden de uren van het lijden van Jezus bedoeld, vanaf donderdag 21.00 uur tot aan vrijdag 15.00 uur. Wij zoeken in deze uren een passende tijd voor gebed, voorbede en overweging van hetgeen Jezus voor ons gedaan en geleden heeft. Natuurlijk is dit aan omstandigheden en mogelijkheden van een ieder aangepast, die lid is van het Werk van de Heilige Engelen […]

Lezen