Menselijke Engelbewaarder

Menselijke Engelbewaarder

De naam Rafaël herinnert ons eraan dat hij wil dat wij als zijn navolgers zichtbare beschermengelen zijn voor anderen. Paus Benedictus XVI zei in een homilie: “In die zin moeten ook wij mensen altijd weer engelen voor elkaar worden – engelen die ons van verkeerde paden afleiden en ons altijd weer naar God terugleiden” .

Rafaël werd door God gezonden om een lichamelijk medicijn te zijn voor Tobit en een geestelijk medicijn voor Tobias, die hij met veel gebed en heilige vreze Gods ook voorbereidde op het huwelijk met Sarah. Ieder mens kan de figuur van de Engel in zichzelf herontdekken wanneer hij als een gevoelig en zorgzaam, Godvrezend mens in de moeilijke momenten van zijn leven naast ieder mens komt te staan en hem in zijn ervaring het beeld van een God laat rijpen die hem niet in de steek laat, maar hem geleidelijk leidt op de weg van het heil”.

De smeekbede van Tobit en Sara die Rafaël voor God brengt (vgl. Tb 12,11 e.v.) is voor ons een oproep om deze dimensie van de Engel als voorspreker te beleven. Wanneer Rafaël zijn ware identiteit aan de twee (Tobit en Tobias) onthult, spreekt hij tot hen over zijn ambt, dat wil zeggen over zijn voorspraak; maar hij doet dit juist omdat deze dienst nu ook aan deze twee en via hen aan alle gelovigen is toevertrouwd.