Aartsengel van het heilige huwelijk

Aartsengel van het heilige huwelijk

Rafaël leidt Tobias naar Sarah, die God had uitgekozen als zijn toekomstige bruid. Sarah en Tobias zijn prototypes van het sacrament van het huwelijk. Over individuele huwelijken bestaat een plan van God van eeuwigheid. Verloving is een tijd van testen en genade om te ontdekken of elk lid van het gezin werkelijk geroepen is tot het huwelijk met die persoon.

Rafaël geeft waardevolle adviezen aan Tobias voor een huwelijk van liefdesbanden, om de waardigheid van het heilige verbond te waarborgen.  Raphael is een gids voor hun stappen. Aartsengel Rafaël wil het huwelijk van Tobias. Het huwelijk maakt deel uit van de Goddelijke plannen, het is geen privé-aangelegenheid; voordat het het resultaat is van een persoonlijke keuze van de mens, is het door God gewild voor zijn doeleinden die ongetwijfeld de vreugde van twee arme pasgetrouwden overstijgen.

Het is niet Tobias die eerst voor Sarah kiest, het is niet hij die haar wil; God heeft voor hem gekozen.

Raphael helpt jonge echtparen en christelijke echtgenoten. De Aartsengel begint met Tobias te vertellen over Sarah. Het enige dat voor Rafaël belangrijk was, was dat Tobias’ seksuele instincten niet zouden afdwalen, maar dat hij door het juiste pad te volgen bij het doel zou aankomen. Het is een goede zaak dat jongeren die het huwelijk als levensroeping erkennen, de hulp van de heilige Rafaël inroepen om een bruidegom of bruid als levensgezel te vinden.

Rafaël bracht Sarah’s gebed om hulp tot God, net als dat van Tobit: “Toen u bad, heb ik uw gebed onder de aandacht van de Heilige gebracht.” (Tb 12,12).

Rafaël beschermt hen die elkaar liefhebben of geroepen zijn elkaar lief te hebben.
Hij geneest de verstoorde gemeenschap tussen man en vrouw.
Hij geneest hun liefde.
Hij verdrijft de demonen die telkens weer hun liefde verscheuren en vernietigen.
Hij zuivert de sfeer tussen de twee en geeft hen de mogelijkheid elkaar voor altijd te verwelkomen. 

“Bij het horen van deze woorden vatte Tobias een grote genegenheid op voor Sara en voelde hij zich innig met haar verbonden”. (Tob 6,19) Dat Tobias van Sarah hield geeft aan dat Tobias zijn lot met Sarah wil delen en samen wil blijven in goede en slechte tijden.

Het is niet eros die de liefde van Tobias voor Sarah kenmerkt, maar deze liefde wordt vanaf het begin bevestigd en bekrachtigd door ethos: dat wil zeggen door de wil en de keuze van waarden.

Zo is het boek van Tobias een verhaal dat een zeer hoog gevoel voor familie en huwelijk bevat.