Gids van het leven

Gids van het leven

Een metgezel op de reis, Raphael loopt met ons mee. Onze toestand is die van reizigers die de onveilige weg van het leven bewandelen. Volgens het boek van Tobias wordt het verblijf van Rafaël verlengd te midden van historische en menselijke gebeurtenissen.

In feite zijn alleen korte verschijningen van de heilige Michaël in buitengewone omstandigheden opgetekend; Gabriël keerde na zijn messiaanse aankondigingen snel terug naar de hemel… Alleen Rafaël leefde lange tijd bij ons, hij werd bijna een mens onder de mensen en met hen en zoals zij, hij sprak, handelde, at, was ontroerd en verheugde zich.

Het boek Tobias laat zien dat de mens niet alleen is op aarde, dat Gods blik hem voortdurend achtervolgt, en dat de Engel Rafaël Tobias komt bijstaan en begeleiden op de levensweg die God voor hem heeft uitgestippeld.

Een zekere gids, bekend met de menselijke ziel, hij twijfelt niet, hij richt zich tot de geest en het hart in stilte, of door middel van duidelijke, directe woorden. Van zijn minzame welwillendheid straalt alleen waarheid uit. Het is niet moeilijk zijn raad op te volgen, want in zijn aanwezigheid wordt het hart vervuld van een bovennatuurlijke zachtheid.

Aartsengel Rafaël heeft dit vermogen om de meest gecompliceerde situaties te vereenvoudigen en te verhelderen. Hij maakt alles gemakkelijk. Zelfs als de mens moet strijden, doet hij dat in vrede en innerlijke rust.

Het boek staat vol wijze suggesties, de praktische adviezen van Rafaël, die onze stappen op de wegen van de wereld en de innerlijkheid beschermt, en ons helpt terug te komen in onszelf en aangeraakt te worden door God.

Men kan zeggen dat Rafaël handelt in het alledaagse van de tijd en ons leert onze dagelijkse stappen te zetten in het licht van het eeuwige leven.

Terwijl Michaël en Gabriël officiële, nationale en historische taken hebben, is Rafaël duidelijk de Engel van het dagelijks leven, die een menselijk profiel aanneemt, om dichter bij ons te zijn en ons als een echte ‘Engelbewaarder’ te begeleiden in de moeilijkheden van het bestaan. Hij is de vriend die adviseert en steunt, en de zichtbare aanwezigheid van een onzichtbare maar liefdevolle God tegenover zijn schepselen. God handelt door de dingen heen, men moet weten hoe Goddelijke actie in het alledaagse te onderscheiden.