Almachtige onmacht

Almachtige onmacht

Toen de astronauten in 1969 terugkeerden van hun eerste reis naar de maan, verklaarde de toenmalige Amerikaanse president Nixon dit tot de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis. Een beroemde prediker reageerde echter door te zeggen dat de grootste gebeurtenis in de geschiedenis het mysterie van de menswording en de geboorte van de Zoon van God is. –

En dat is vandaag de dag nog steeds het geval. Er zijn vandaag de dag misschien nog wel grotere, verbazingwekkende prestaties, maar geen enkele menselijke inspanning, hoe groot ook, kan ooit tippen aan de grootsheid van wat God voor ons mensen heeft gedaan. Als “de dwaze dingen van God wijzer zijn dan mensen” (1 Kor 1,25), dan zijn zelfs de kleine werken van God waarschijnlijk groter dan menselijke meesterwerken.

Vooral als God Zichzelf heel klein maakt, is dat een oneindig groot werk.

Maar de mens kan nooit in de buurt komen van de grootsheid van het scheppingswerk. Wij kunnen helemaal niets “scheppen”. Alleen God kan werkelijk iets uit niets maken. Hij is zo machtig dat Hij zelfs weet wat Hij met (echt) niets moet doen.

Dus als de grote God vrijwillig een van ons wordt, kunnen we het niet echt begrijpen.
We begrijpen ook niet echt dat Hij ons mensen niet opgeeft. Hij waardeert onze gevallen natuur nog steeds zozeer dat Hij Zich onverbrekelijk met ons verenigt.

Als bedrijven opeens niet meer goed functioneren of goede sporters niet meer succesvol zijn, wordt het management, de coach of de mentor meestal vervangen. En vaak brengt dit juist het gewenste succes.

God zou ons nooit vervangen om het met anderen te proberen die betere resultaten geven dan wij. Hij is geen perfectionist en juist met onze mislukkingen komen we heel dicht bij het geheim van Zijn Menswording.

Maar God wil nu wat Hij geschapen heeft, maar dat door het falen van de engelen en mensen wanordelijk is geworden, helen en in de nieuwe orde van God verheffen. De Menswording is de voorbode van een nieuwe orde van God waarin heel andere maatstaven gelden.

Het is helemaal niet zoals onze huidige high-tech over-perfectie. We vinden het dan ook niet in leerboeken, op internet of op Google, maar alleen in de liefde. En de arme stal in Bethlehem was boordevol ervan.

Laten we ons dat even voorstellen: Jezus, de geliefde Zoon van God, Maria, zijn reinste moeder, en daarbovenop het liefdevolle hart van de heilige Jozef – er is waarschijnlijk nog nooit zoveel liefde tegelijk geweest, en op zo’n kleine ruimte!