Met Maria door de Advent

Met Maria door de Advent

We bidden hier eigenlijk elke dag voor, als we “Uw koninkrijk kome” bidden in het Onze Vader. Ik weet niet zeker of we er altijd op deze manier reclame voor maken. Wij hebben nog zoveel te doen, maar eigenlijk is maar één ding belangrijk, God en Zijn koninkrijk. De vroege christenen hadden deze acute overtuiging in dit opzicht, toen ze baden “Maranatha, kom Heer Jezus”.

Advent betekent voorbereiding op het ontvangen van Gods genade. De grootste genade die God ooit aan een schepsel schonk was het goddelijke moederschap. Het werd aan Maria geschonken en door Maria aanvaard omdat ze stil was, luisterde en gehoorzaam was aan Gods woord dat de Aartsengel Gabriël haar bracht!

Laten we in deze adventstijd met Maria gaan. Ze leefde volledig in de geest van de Schriften. Niemand begreep de behoefte van de mensheid voor de Verlosser beter dan Maria, die als enige zondeloos was. Ze besefte de slechtheid en slavernij van de zonde en de ellende van de gevallen menselijke natuur. Zij voelde de spanning tussen goed en kwaad als geen ander.

Aan de andere kant kende Maria de beloften die God door de profeten gaf en zij geloofde het woord van God echt. Bij haar bereikte het verlangen naar de Messias zijn hoogtepunt.

De Kerkvaders zeggen dat vele rechtvaardigen uit het Oude Testament door de eeuwen heen baden voor de komst van de Messias.

Maar al hun gebeden samen benaderden niet de intensiteit en het verlangen van het Onbevlekt Hart van de Gezegende Maagd Maagd Maria. Het was dus bovenal het zuivere en gelovige gebed van Maria om de komst van de Messias dat de Goddelijke Verlosser bewoog om in haar schoot te komen bij de Verkondiging door de overschaduwing van de Heilige Geest.

Moge God ons allen de geest van Maria schenken, ontvankelijk voor de boodschap van de Heilige Engelen, zodat ook wij steeds meer dragers van Christus worden!