Zalig Kerstfeest!

Zalig Kerstfeest!

Aan alle bezoekers van deze site wens ik van harte een Zalig Kerstfeest!

Gij die der sterren schepper zijt,
met eeuwig licht uw kinderen leidt,
o Christus die de mensen redt,
hoor naar ons innig smeekgebed.

Gij ziet in uw erbarmen groot
de wereld zinken in de dood,
en komt te hulp nu zij verkwijnt
en geeft U zelf als medicijn.

De wereld zinkt in avond neer, 
Gij treedt als bruidegom, o Heer,
te voorschijn uit de schoot der Maagd,
de zuivere moeder die U draagt.

Voor uw immense majesteit
buigt alle knie zich wijd en zijd,
buigt aarde en hemel zich ter neer
en dient U op uw wenken, Heer.

U, koning Christus, onze Heer,
zij met de Vader lof en eer,
en met de Geest die troost en leidt,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.