Moeder en Kind

Moeder en Kind

Lieve stille Moeder van de Advent,

Heel uw aandacht is gericht op het Kindje onder uw hart,

Uw God en tegelijk uw kind.

Met hoeveel liefde en tedere zorg spreekt u met Hem,

Van hart tot hart.

Hoe groot is uw verlangen naar zijn komst.

Moeder, wees onze voorspreekster en bidt

Voor de vele moeders, die een kindje dragen,

Maar deze niet het leven willen geven.

Maria, help hen! Omwille van het Kind dat u draagt,

Laat deze moeders hulp vinden in hun moeilijkheden.

En red het ongeboren leven!

Amen.