Maria, Gij morgenrood!

Maria, Gij morgenrood!

Voor mij is de Adventstijd de mooiste tijd van het jaar en bij uitstek DE Mariamaand.
Meer nog dan de meimaand of oktober, de rozenkransmaand.

Want alles draait om Maria; zonder haar zouden we nooit Kerstmis kunnen vieren!

Zoals hier op de site aan het begin gezegd werd http://www.heilige-michael.nl/h-engelen/de-grote-beproeving/ werd Maria reeds bij de grote beproeving van de Engelen aan hen getoond als degene, die de Moeder van God zou worden. Zij zou in deze uitverkiezing BOVEN de Engelen geplaatst worden, hoewel ze “slechts” een mensenkind was.

De Engelen zouden haar als hun Koningin moeten dienen en eren! Wat velen van hen dan ook weigerden.

Je kunt je voorstellen met welk een verlangen de trouw gebleven Engelen uitzagen naar het grote moment dat Maria geboren zou worden en het onvoorstelbaar grote geheim van Gods Menswording zou gaan beginnen!

Maria is werkelijk het morgenrood, wat de komst van de zon, Christus het Licht van de wereld, aankondigt!