“De Heer is met u!”

“De Heer is met u!”

“De Heer is met u!” dat is de groet van de Aartsengel Gabriel aan Maria.

Hoezeer God met Maria is, wordt je nog meer bewust als je denkt aan de volheid van haar genade, waardoor God reeds in haar woont, en haar ziel reeds een tempel van God is, mooier dan wij ons hier op aarde kunnen voorstellen.

Maar God kan nog méér met haar zijn, als zij inwilligt in Gods grote plan met de Menswording.

Na haar jawoord, wat ze in eenvoudige overgave sprak, heeft Maria de genade van te zeggen:
God met mij, God in mij! , die God die als een klein kind in haar gaat groeien, die zij negen maanden onder het hart mag dragen en aan wie zij het leven zal geven.

Door haar Goddelijk Moederschap stroomt sindsdien genade op genade voor al Gods kinderen: ons goddelijk leven en onze groei in Gods genade hebben wij te danken aan haar Kind, en aan haar!