Onbevlekte Ontvangenis

Onbevlekte Ontvangenis

Een zeer goede uitleg over dit grote mysterie vond ik op onderstaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=atbpPi0MgcA