Vol van genade!

Vol van genade!

In ieder Weesgegroetje prijzen wij Maria als de Onbevlekte Ontvangenis, als degene die zonder erfzonde, zonder iedere smet van zonde is.

Is dit je al eens opgevallen?

Het is het woord van St. Gabriel aan Maria. Als hij haar groet noemt hij haar niet bij haar naam, maar zegt: Wees gegroet, VOL VAN GENADE!
En als zij dus VOL van genade is, dan is er geen plaats meer voor iets anders.

Want de Engelen weten om deze uitverkiezing van Maria, dat zij de geheel nieuwe schepping is. Als enige is zij zonder erfzonde ontvangen, nooit heeft de duivel enige macht over haar gehad.

Maria overtreft in genade alle mensen, zelfs alle Engelen! Zij is heiliger, reiner en engelachtiger dan zij!

Wij kunnen ons hier geen voorstelling van maken. We kunnen ons niet in haar indenken. Wij beoordelen alles vanuit onszelf; ons eigen ik is als het ware het centrum van alles.

Maar Maria was zich geheel onbewust van zichzelf. Zij beoordeelde alles vanuit God, ze ziet alleen naar Hem. En in haar eigen ogen is zij maar z├│ klein, dat ze alleen maar zijn dienstmaagd wil zijn.

Welk een deemoed van Maria! Wat een voorbeeld voor ons!