“Bij God is niets onmogelijk!”

“Bij God is niets onmogelijk!”

Als St. Gabriel aan Maria vertelt dat haar nicht Elisabeth al in haar zesde maand is, hoewel ze onvruchtbaar was, zegt hij:

“Bij God is NIETS onmogelijk!”

Dit is het woord van de Engel ook voor ons! Wij hebben toch ook wel eens hopeloze situaties in ons leven, of in die van ons dierbare mensen. Of we zien er ieder geval genoeg in onze wereld.

Maar we hoeven niet te vertwijfelen, want God is altijd groter dan welke nood ook.
Dit woord van St. Gabriel is echt een woord voor de tijd van de Advent: een woord wat ons HOOP geeft en vertrouwen op Gods almacht.

Als Maria het nieuws hoort, ijlt ze met spoed naar haar nicht Elisabeth om haar te gaan helpen.
Maar vooral om haar eigen grote zending te beginnen: Jezus naar de mensen brengen.

Maria, Ster van de Evangelisatie!
Gij levende monstrans, de kleine Hostie Jezus dragend.
Gij middelares van alle genaden: reeds vanaf het begin deelt u Zijn genaden uit.
Johannes wordt van de erfschuld gereinigd en springt op in de schoot van zijn moeder.
En Elisabeth wordt vervuld van de H. Geest en herkent in u de Moeder van de Verlosser!
Help ons, om net als u, Jezus in onze harten te ontvangen in de H. Communie.
Om Hem dan in ons alledaagse leven naar de mensen te brengen, die nooit meer naar Hem komen,
maar Hem des te meer nodig hebben.
Laat ons in heel ons zijn en doen getuigen van Zijn grote liefde. Amen.