De drievoudige schepping verenigd in Jezus (7)

De drievoudige schepping verenigd in Jezus (7)

De theologische commissie voor Jubileum 2000 wees erop dat de Eucharistie ons niet alleen in Christus inlijft, maar ook in zijn Lichaam, de Kerk:

Door de Eucharistie is men niet alleen verbonden met Christus, het Hoofd, maar ook met al zijn leden. Dit is een zeer diepgaande realiteit en een bron van rijkdom voor het christelijk leven: men kan niet communiceren met het Hoofd, Christus, als men in het leven zijn Lichaam, dat de Kerk is, buiten beschouwing laat.

Men communiceert met Christus, het Hoofd, in de mate dat men ook in gemeenschap is met zijn broeders, en men kan niet communiceren met zijn broeders tenzij men in gemeenschap is met Christus, het Hoofd. …

Na de opstanding en Pinksteren bestaat Christus alleen als een totale Christus, het Hoofd verbonden met zijn leden:

Als jullie het lichaam van Christus willen begrijpen,’ schrijft St. Augustinus, ‘luister dan naar wat de apostel tegen de gelovigen zegt: jullie zijn het lichaam van Christus en zijn leden in delen (1Kor 12,27). Als jullie dus het lichaam van Christus en zijn leden zijn, wordt jullie heilig mysterie op de tafel van de Heer gelegd: jullie ontvangen jullie heilig mysterie. Je antwoordt ‘Amen’ op wat je bent, en je antwoord betekent dat je ermee instemt. Je hoort in feite ‘het lichaam van Christus’ en je antwoordt: ‘Amen’. Wees dan (echt) het lichaam van Christus, zodat het ‘Amen’ waar is!”

Dit alles geldt natuurlijk ook voor de Heilige Engelen, die echter alleen in en door ons mensen kunnen delen in deze bijzondere vorm van intimiteit met Christus, want het Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus (zoals geldt voor alle Sacramenten) is eigen aan de mens, die een lichaam heeft.

Maar het is het Lichaam van Christus dat de vereniging en volmaaktheid van het hele lichaam van de Kerk voltooit. Laten we daarom vreugdevol en bewust onze vriendschap met de Heilige Engelen beleven door hen uit te nodigen met ons deel te nemen aan dit allerhoogste Sacrament van liefdevolle vereniging met Christus.      

Fr. Basil Nortz ORC