Leven met en zoals de Heilige Engelen (2)

Leven met en zoals de Heilige Engelen (2)

De Engelen bereiden ons voor op de taak die voor ons ligt en trainen ons om met hen samen te werken als werkzame instrumenten in hun handen. Ze leren ons trouwe volgelingen te zijn in de navolging van Christus. Alleen als we geleerd hebben de leiding van de Engelen te volgen zwijgend, luisterend en gehoorzamend, kunnen zij ons gebruiken in de strijd tegen de machten van de duisternis.

Met hen gaan we door de duisternis van dit tijdperk, dat onderdrukt wordt door de boze, naar buiten om het licht van Jezus te ontmoeten op de grote Rorate-reis van ons leven…. Zoals de Engelen voor ons zijn als telescopen waardoor we God veel dichterbij en duidelijker kunnen zien, als absoluter en majesteitelijker, zo zijn wij voor de Engelen als deuren waardoor ze het binnenste van zielen beter kunnen benaderen, om hun handelingen te verlichten en te sturen.

Zo zien we dat God de samenwerking wil tussen Zijn schepselen in het verlossingswerk, tussen de zuiver geestelijke Engelen, die het doel van de hemel al bereikt hebben, en de mens, die een samenstelling is van lichaam en ziel, en nog steeds op weg is naar volmaaktheid.

In de samenwerking tussen de Engel en de mens moet de Engel de mens, die door de zonde is misvormd, eerst tot heiligheid van leven leiden, om te zijn zoals God wil dat hij is, zodat hij zich bij de zuivere geesten, de heilige Engelen, kan voegen om te werken voor het Koninkrijk van God.

In het bijzonder leiden de Engelen ons naar God en heiligheid van leven door middel van wat in het Opus Angelorum bekend staat als de “vier geestelijke houdingen”: aanbidding, overweging, eerherstel en zending. Deze wegen naar heiligheid zijn het antwoord van het schepsel op de vier essentiĆ«le eigenschappen van God, Zijn Heiligheid, Wijsheid, Rechtvaardigheid en Almacht.