Leven met en zoals de Heilige Engelen (1)

Leven met en zoals de Heilige Engelen (1)

In het Werk van de Heilige Engelen streven we ernaar om alle dingen te doen met en zoals de Heilige Engelen. Zij zijn onze opvoeders op de weg naar heiligheid, en door de Toewijdingen treden we in hun gelederen, werken en strijden we samen met hen in de strijd voor de verdediging, opbouw en bevestiging van het Koninkrijk van God op aarde, dat wil zeggen, de Kerk.

De grondslag voor het samen optrekken met de Engelen is het geestelijke kindschap. De Engelen leren ons om weer als kinderen voor God te zijn, zodat we transparant voor hen worden – door de helderheid en integriteit van ons karakter, door eenvoud en zuivere liefde voor God – en zodat zij, via ons, hun stralingskracht effectiever kunnen inzetten in de strijd voor het Koninkrijk van God.

De weg die we volgen is de weg van het Kruis, de weg van priesterlijke bemiddeling in offers, genoegdoening en voorbede voor zielen. Het Kruis is onze gids naar de hemel.
De Engelbewaarder leidt ons langs deze weg. Zowel de Engel als de mens staan voor het kruis om te leren, te overwegen, zichzelf te bewijzen.

Naast de weg van het kind en de priester zijn wij ook geroepen om de weg van de Engel te volgen, die voor ons model, helper, leraar en gids is. De Engel draagt het licht in de leiding, hij is de bemiddelaar van kennis en genade, hulp en kracht.