Een geestelijke strijd

Een geestelijke strijd

Wij leven in een tijd van geestelijke strijd, zoals het nog nooit in de Kerk is voorgekomen. Een strijd tussen waarheid en ketterij, tussen naturalisme en de bovennatuurlijke zicht. Uiteindelijk is het een strijd tussen de Heilige Engelen en de boze geesten van bedrog, hoogmoed en de haat tegen Christus, tegen de mensgeworden God. Kunt u alstublieft uitleggen wat u daarmee bedoelt? Ik wil zeggen […]

Lezen

Méér…

Méér…

Als katholieken moeten wij ons met standvastigheid bekleden, dat wil zeggen, met de kracht die van God komt, om ons in te zetten in de geestelijke strijd van onze tijd. St. Paulus zegt dat we niet alleen vechten tegen mensen, maar tegen de gevallen engelenmachten. Om deze reden, is het in onze tijd noodzakelijk om de hand van de Heilige Engelen te nemen en met […]

Lezen

Een dringende behoefte

Een dringende behoefte

Ik geloof dat we vooral in deze tijd van crisis in de Kerk dringend behoefte hebben aan een nieuw bewustzijn van de heilige Engelen en hun werk in het Koninkrijk van God. We moeten hen aanroepen, hen inzetten om God in Christus te verheerlijken en om het Koninkrijk van Christus te verspreiden over de schepping en in de maatschappij, Christus is Koning, en om de […]

Lezen

Lofprijzing

Lofprijzing

Hun lievelingsgebed is het Sanctus. Elke Engel zegt in het binnenste van zijn wezen: God is heilig en God alleen is heilig en God is groot. We moeten Hem prijzen zoals de Moeder van God dat deed in haar Magnificat. De heilige Engelen zijn vol vuur om God te loven en te verheerlijken. We moeten hen vragen ons iets mee te delen van hun brandend […]

Lezen

Toewijding aan de Engelbewaarder

Toewijding aan de Engelbewaarder

Toen ik jong was, misschien 16 jaar oud, wijdde ik me aan mijn beschermengel. Ik heb hem vaak gevraagd om mij in al mijn gebeden te vergezellen en ik vraag hem vooral om mij het nodige licht te geven om het katholieke geloof op de juiste manier te begrijpen. In de veertig jaar sinds mijn wijding heb ik deze hulp in mijn geest ervaren – […]

Lezen

Christus Vincit

Christus Vincit

Een van onze meest bekende priesters is… Bisschop Athanasius Schneider! Hij is lid van de Kruisorde en leefde in onze gemeenschap, voordat hij tot bisschop werd gewijd en nu heel andere opgaven heeft. Als je hem nog niet kent, dan google maar eens, en je vindt vele conferenties, interviews enz. https://www.goodreads.com/book/show/52947218-christus-vincit Er is een nieuw boek van hem verschenen: Christus Vincit. Het is een interview […]

Lezen

Allerzielen

Allerzielen

Gisteren vierden we het hoogfeest van alle Heiligen. Niet alleen de grote, beroemde, heilig verklaarde mensen. Maar alle “gewone” mensen, onze familieleden, kennissen, alle onbekende mensen, die reeds in de hemel zijn. Want niemand kan in de hemel komen, die niet geheel heilig is! En als men na zijn dood voor God verschijnt, dan wil men niet eens in de hemel, voordat men geheel gereinigd […]

Lezen

12. Schildwacht

12. Schildwacht

0

Lezen

11. Slagveld

11. Slagveld

0

Lezen

10. Verhuld

10. Verhuld

0

Lezen