Wat is uw taak, heilige Engel?

Wat is uw taak, heilige Engel?

In het Oude Testament wordt een Engel een “mal-ak” genoemd. In het Nieuwe Testament, oorspronkelijk in het Grieks, is het “angelos”. Beide woorden betekenen boodschapper. Het woord Engel geeft dus niet aan wat een Engel IS, namelijk een individueel intelligent wezen, een persoon met een geest en een wil. Het woord “Engel” identificeert wat de Engelen DOEN. Zij zijn boodschappers van God aan ons. Wanneer […]

Lezen

Mijn Engel, wanneer begon uw leven?

Mijn Engel, wanneer begon uw leven?

De Engel is het eerste schepsel van God. God schiep eerst de hemel, d.w.z. de geestelijke schepselen samen met hun woonplaats, de geestelijke, bovennatuurlijke hemel. Want het aardse uitspansel, dat de mens “de hemelen” noemt, werd pas later geschapen; Gen. 1,8 En daarna schiep God de aarde, de materiële schepping. En tenslotte schiep Hij de mens. Zo staat er aan het begin van de hele […]

Lezen

Het verdiepen van onze kennis over de Engelen

Het verdiepen van onze kennis over de Engelen

Engelen zijn tegenwoordig populair. Maar door invloeden van de New Age is de kennis die mensen over de Engelen hebben vaak vermengd met onjuiste opvattingen die vreemd zijn aan de leer van de Kerk, en zo raken zij in verwarring over de waarheid over de Heilige Engelen. Als deel van de mysteries van God is de wereld van de Engelen voor ons onuitputtelijk! Er is […]

Lezen

“De vredeboden storten bittere tranen…

“De vredeboden storten bittere tranen…

De Engelbewaarder kent zijn zending, maar ervaart vaak een kwellende onmacht. Hoe meer een mens zich van God verwijdert, hoe meer hij de hulp van zijn Engel nodig zou hebben, maar hoe minder deze hem kan helpen omdat de mens niet eens aan zijn Engel denkt of in hem gelooft… Hoe luider de Engel hem zou willen roepen en waarschuwen, des te meer wordt hij […]

Lezen

Een engelachtig leven

Een engelachtig leven

We kunnen zeggen dat de Kerk tot de staat van het godgewijde leven werd geleid door de H. Engelen. Het is het werk van de Engelen. In de eerste eeuwen hoorden afzonderlijke personen zoals Arsenios (360-449) een speciale oproep. Er wordt gezegd: “Toen de kluizenaar Arsenios nog in het paleis woonde, bad hij tot God: Heer, wijs mij een weg hoe ik redding vind! En […]

Lezen

Een machtig gebed

Een machtig gebed

Een priester kwam bij een ongeluk. Het was zondagavond. Opnieuw verongelukte er een bromfietser. Deze keer was het bijzonder tragisch. Men wist niet precies hoe het gebeurd was. De jongen viel aan de rechterkant van de bromfiets, en zijn vriendin, die achter hem zat, viel aan de linkerkant, op de straat. Daarom reed de vrachtwagen achter hen over haar heen, en zij stierf onmiddellijk, evenals […]

Lezen

De wereld op zijn kop

De wereld op zijn kop

D i e n e n  staat tegenwoordig niet hoog aangeschreven. “Je moet jezelf verwerkelijken”: een kreet uit onze tijd. Als je opgaat voor een sollicitatiegesprek, moet je jezelf weten te ‘verkopen’. Overtuigd zijn van al je geweldige eigenschappen om de ander te kunnen overtuigen dat jij daarom de beste kandidaat bent. Maar God ziet het heel anders. Jezus zegt: “IK ben niet gekomen om […]

Lezen

Waarom Engelen?

Waarom Engelen?

Wij horen vaak de vraag van mensen: “Waarom Engelen? Kan God het niet zonder hen? Ik kan toch rechtstreeks God om hulp vragen? Of de Heilige Geest om verlichting bidden? Of Maria om haar voorspraak. Waarom ook nog een Engelbewaarder?” Eigenlijk is het antwoord heel eenvoudig: omdat God het zo wil! Je moet het je gewoon voorstellen als één grote familie! Alle mensen zijn kinderen […]

Lezen

Alle negen koren

Alle negen koren

Alle negen koren der Heilige Engelen, wij danken u voor al uw hulp en zorg, die ons dagelijks ten deel wordt. Wij vragen u in de kracht van Christus’ Bloed, omwille van de tranen van Maria en door uw eigen kracht, bescherm de Heilige Kerk aan alle poorten, waardoor de vijand binnen wil dringen, opdat de overwinning van onze Verlosser, Christus, openbaar mag worden. en […]

Lezen

Gij H. Engelen, haast u ons te helpen!

Gij H. Engelen, haast u ons te helpen!

Wij smeken u: bedekt ons met uw schild! Wij smeken u: beschermt ons met uw zwaard! Wij smeken u: verlicht ons met uw glans! Wij smeken u: redt ons onder de schutsmantel van Maria! Wij smeken u: bergt ons in het Hart van Maria! Wij smeken u: legt ons in de handen van Maria! Wij smeken u: toont ons de weg naar de poort des […]

Lezen