Beproeving

Beproeving

Hij zegt tegen de oude Tobias dat zijn beproevingen en bekoringen, verre van een teken van Gods toorn te zijn, integendeel een teken van Zijn liefde waren. “Omdat gij God welgevallig zijt, was het nodig, dat u op de proef werd gesteld.” De moeilijkheden die hem overkwamen werden hem eenvoudig toegezonden omdat hij welgevallig was in de ogen van God. Wij moeten daarom niet wanhopen […]

Lezen

Gebed

Gebed

Hij beveelt het gebed aan als een middel om een schat te verkrijgen die veel groter is dan de schatten van goud, maar het moet gepaard gaan met (1) vasten of een ander soort van versterving, (2) aalmoezen geven, (3) tranen en een ernstig verlangen naar hetgeen wij vragen. Zulke gebeden van ons offeren de Engelen zelf voor ons aan God op. Zulke gebeden zullen […]

Lezen

Preek van een Engel

Preek van een Engel

In het Boek Tobias houdt de Aartsengel Rafaël voor de familie van Tobias een geweldige preek. Hij plaatst de plicht om God te eren voorop. “Zegen de God van de hemel, geef Hem eer in de ogen van allen die leven.” Hij wist dat als we God niet verheerlijken in al onze daden, ze waardeloos zijn in Gods ogen. De eer aan onszelf te geven […]

Lezen

Engelen en hun uitspraken

Engelen en hun uitspraken

Wij hebben in de Heilige Schrift vele uitspraken van de Heilige Engelen. Ze zijn opgeschreven tot heil van ons. Wat is het meest opvallende in de woorden die zij uitspreken? Zij trachten altijd de vrienden van God te bemoedigen. “Vrede zij met u, vrees niet”, zijn de woorden van de heilige Rafaël tot Tobias. “Vrees niet, Daniël,’ zijn de woorden van de heilige Gabriël tot […]

Lezen

Vreugde van de Engelen

Vreugde van de Engelen

Maar de Engelen hebben een bijzondere vreugde in alles wat Gods grotere glorie bevordert, in de heiligheid van de heiligen en de bekering van de zondaar. Zij weten dat de gewillige dienst van Zijn rationele schepselen in Zijn ogen mooier is dan al het andere. De terugkeer van de zoekgeraakte schapen naar de kudde schijnt hen bovenal met blijdschap te vervullen. “Er is vreugde voor […]

Lezen

Tevredenheid

Tevredenheid

Alles wat in het heelal gebeurt is een bron van vreugde voor de Heilige Engelen. In alles herkennen zij de vervulling van wat God heeft verordend; zij weten dat Hij aan alles eer en glorie ontleent, en zij vinden onophoudelijk geluk in het zien hoe Hij in alles wordt verheerlijkt. Dit is het geheim van ware tevredenheid; het is omdat wij aan onszelf denken en […]

Lezen

Engelachtige reinheid

Engelachtige reinheid

Wat bedoelen we als we het hebben over engelachtige reinheid? We bedoelen in de eerste plaats een volmaakte haat en minachting voor alle zondige, zintuigelijke genoegens, en afkeer voor hun verachtelijkheid en waardeloosheid. We bedoelen een sterke vastberadenheid om elke verleiding te weerstaan aan elke verwennerij van ons lichaam die tegen de wil van God ingaat. We bedoelen bovendien een zeer zorgvuldige vermijding van alles […]

Lezen

Onbewolkt geluk van de Heilige Engelen

Onbewolkt geluk van de Heilige Engelen

Geluk bestaat in de onbelemmerde activiteit van elk deel van onze natuur: hoe nobeler onze natuur, hoe groter ons vermogen tot geluk. Volmaakt geluk bestaat in de volledige activiteit van een volmaakte natuur. De Engelen hebben een volmaakte natuur, en hun hele natuur is bezig met de vreugde van het zien van God van aangezicht tot aangezicht. Vandaar dat hun geluk volmaakt is. Zo zal […]

Lezen

Egoisme

Egoisme

Hoe kunnen we de juiste middelen kiezen als ons doel niet goed gekozen is? Daarom zijn de Engelen veel vrijer dan wij in hun keuze. Ze kiezen altijd middelen die naar God leiden. Wij raken in een staat van verwarring omdat onze bedoeling niet zuiver is. We zoeken onszelf, niet God; dit belemmert ons en bindt ons vast. We zijn ons bewust van iets dat […]

Lezen

Zijn de Engelen vrij als ze niet kunnen zondigen?

Zijn de Engelen vrij als ze niet kunnen zondigen?

Ja, volkomen vrij! Hij die vrij kiest voor het kwaad in plaats van het goede, maakt misbruik van zijn vrijheid. Hij doet zijn best om van zichzelf een slaaf te maken in plaats van vrij te zijn. Volmaakte vrijheid is de vrijheid van hen die alleen uit verschillende doelen, die allemaal naar God leiden, hun keuze maken. God is het doel waar de Engelen altijd […]

Lezen