Gebed tot de H. Engelen

Gebed tot de H. Engelen

Alle H. Engelen en Aartsengelen, weest ons boodschappers van de Goddelijke liefde. Alle Koren van de zalige Geesten, laat ons instemmen met uw lofgezang. Mijn heilige Engel, ik wil u danken voor uw liefde. Gij Engelen van hen, voor wie ik zorg draag, help mij voor hen een zichtbare Engelbewaarder te zijn. Gij Engelen van de gelovigen, laat hen trouw in het geloof blijven. Gij […]

Lezen

Engelen zijn altijd om ons heen

Engelen zijn altijd om ons heen

Engelen zijn altijd om ons heen, maar erkennen we hun aanwezigheid en nodigen we ze uit om in ons leven te werken? Het is relatief gemakkelijk om ons geloof in Engelen te belijden, maar zijn we ons bewust van hun bestaan in ons dagelijks leven? Nodigen we deze geestelijke wezens uit om ons te vergezellen op onze dagelijkse reis? God schiep Engelen om Zijn geestelijke […]

Lezen

Wat mensen kunnen dat Engelen niet kunnen (2)

Wat mensen kunnen dat Engelen niet kunnen (2)

Moed vereist ook uithoudingsvermogen, wat een koppige en geduldige onwil is om een groter goed op te geven voor een kleiner goed. Hildegard van Bingen zei dat “geduld de pilaar is die door niets kan worden verzacht”. Ik voeg daaraan toe dat geduld de bereidheid is om standvastig te blijven, zelfs in het aangezicht van wat vreselijk is. Hoe anders is moed dan de illusie […]

Lezen

Wat mensen kunnen dat Engelen niet kunnen (1)

Wat mensen kunnen dat Engelen niet kunnen (1)

“Dwazen haasten zich waar engelen vrezen te betreden,” zei Alexander Pope, waarmee hij bewees dat hij meer begreep van mensen dan van Engelen. Engelen kunnen nergens bang voor zijn, omdat ze door niets geschaad kunnen worden. Engelen zijn niet kwetsbaar – in tegenstelling tot mensen. Wij kunnen doen wat Engelen niet kunnen – we kunnen bang zijn omdat we gewond kunnen raken; maar omdat we […]

Lezen

Engelen: Zo echt als radiogolven

Engelen: Zo echt als radiogolven

Thomas van Aquino wordt de Doctor Angelicus genoemd, dat ‘Engelachtige Leraar’ betekent, niet alleen vanwege de sublieme spiritualiteit van zijn filosofie, maar ook omdat hij een groot deel van zijn studie aan het onderwerp Engelen wijdde. Thomas verduidelijkte bepaalde aspecten van ons begrip van Engelen. Zijn leer helpt ons om de activiteit van de Engelen te begrijpen, zowel in de verhalen over de geboorte van […]

Lezen

Samenwerken met de Heilige Engelen

Samenwerken met de Heilige Engelen

Hoe kunnen wij volharden in paraatheid? Hoe kunnen wij een houding van waakzaamheid handhaven? Als uitdrukking van de deugden geloof, hoop en liefde, wordt waakzaamheid op dezelfde manier gecultiveerd als deze deugden: trouw aan de genademiddelen. Het vroom ontvangen van de sacramenten, gebed, meditatie, versterving, aalmoezen, enz. zijn middelen om het verlangen naar Christus levend te houden. Maar een andere bron van hulp is de […]

Lezen

Doorzichtig worden voor de Engel

Doorzichtig worden voor de Engel

De Heilige Engelen kunnen alleen door ons heen werken als we zuiver en als kinderen zijn, los van onszelf en ons streven naar eigenbelang, en volgzaam voor hun ingevingen. Op deze manier worden we doorzichtig voor hen – door de helderheid en oprechtheid van ons karakter, door eenvoud en zuivere liefde voor God. Als we zo helder en transparant zijn geworden voor de Engel en […]

Lezen

De strijd van licht over duisternis binnenin

De strijd van licht over duisternis binnenin

Hoewel geloof, hoop en naastenliefde als een zaadje in onze ziel zijn gezaaid bij het doopsel, waardoor we zijn getransformeerd tot geadopteerde zonen en in staat zijn om te leven als leden van Christus, dragen we allemaal de gevolgen van de erfzonde en voeren we een strijd in onszelf vóór elke vorm van uitwendige strijd met de huidige maatschappij en cultuur. De Heer zelf komt […]

Lezen

Engelen en de Kerk

Engelen en de Kerk

In het eeuwige plan van de Goddelijke Voorzienigheid zullen we op een dag ook verenigd worden met de Heilige Engelen in God, in het hemelse Jeruzalem (vgl. Openb. 21,10). Hoewel de Engel de eeuwige zaligheid in de hemel al heeft bereikt, gaat hij toch met de Verlosser Jezus Christus de diepte in en helpt de mensen om een idee van God te krijgen, Hem te […]

Lezen

Trouw aan de Kerk

Trouw aan de Kerk

Ieder lid van de Kerk is geroepen om de Heilige Vader, onze bisschoppen en priesters niet te bekritiseren, maar te bidden, te offeren en te steunen. Want zij dragen een grote waardigheid en een zeer hoge roeping in de Kerk omdat zij bij hun wijding “gelijkvormig aan Christus” zijn geworden. Het eerste kenmerk van de heilige Engelen is trouw: zij bleven in de duisternis van […]

Lezen