De Vorsten

De Vorsten

Het zesde koor van de H. Engelen is dat van de Vorsten, ook wel vorstendommen genoemd. Zij zijn de “prinsen”  en hun grootste opgave en verantwoording bestaat daarin, dat zij de mensen helpen en beschermen. Maar hun naam duidt ook aan dat hun dienst iets met beheer te doen heeft. De H. Bernardus en anderen, geloofden dat de Vorsten regeerden over de naties in de […]

Lezen

De Krachten

De Krachten

Het vijfde koor van de Engelen zijn de Krachten. Hun naam betekent macht, kracht, sterkte. Zij ontvangen al hun kracht en macht van God, en andersom streven zij met dezelfde dynamische kracht naar de vereniging met God. Volgens de H. Thomas van Aquino, besturen de Krachten alle elementen, de seizoenen, de sterren, ja zelfs de zon en de maan, kortom alle verschijningsvormen van de natuur. […]

Lezen

Zelfbeheersing

Zelfbeheersing

Gij machtige Heerschappijen, die gij heerst over heel de weidse schepping in wijsheid en liefde. Verkrijg ons de genade van een wijd hart, dat in staat is iedereen te beminnen! Help ons om God naar de anderen te brengen, door een grote hartelijkheid. Leer ons, onszelf te beheersen en niet aan wankelmoedige stemmingen toe te geven en door de liefde alles te overwinnen. Amen.   […]

Lezen

In dienst van het Koninkrijk

In dienst van het Koninkrijk

De H. Bonaventura zegt dat de Heerschappijen de macht om te bevelen toestaat. De H. Thomas voegt toe dat de Heerschappijen al dat gene bestemmen wat te doen is, en wel door de lagere Engelen in de orde van leiding, en ze maken aan de lagere koren ook de bevelen bekend die van God komen. De Heerschappijen zijn dus machtige Engelen, die de heerschappij over […]

Lezen

Heerschappijen

Heerschappijen

We komen nu bij de middelste Hiërarchie, die dus de hele kosmos omspant. Als je in het woordenboek kijkt, zie je de synoniemen voor heerschappij. Daar wordt o.a. macht aangegeven, regering, opperbestuur, regiment, rijk. Dan heb je al meteen een beetje een idee wat tot de opgaven van het vierde koor van de H. Engelen behoort. Hun naam betekent de “heerschappij”  die deze Engelen uitoefenen […]

Lezen

Mijn hart is Gods troon!

Mijn hart is Gods troon!

Gij machtige Engelen, H. Tronen in de ring van aanbidding rond Gods troon, help ons u na te volgen. Leer ons, net als u, God te aanbidden in de hemel, in de gehele schepping en in iedere mens. Help ons God te verheerlijken, doordat wij rust in alle onrust brengen en vrede stichten! Help ons God zwijgend te dienen, rustig alle tegenslagen aan te nemen, […]

Lezen

Standvastigheid

Standvastigheid

 Want in Hem (=Jezus) is alles geschapen in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem.    Kol 1,16 De Tronen betrachten God in zijn wezen, dat liefde en waarheid is. Ook zij zijn in voortdurende aanbidding van God en vol gehoorzaamheid tegenover Hem. Maar zij weerspiegelen ook […]

Lezen

De H. Tronen

De H. Tronen

De volgende Engelenkoren worden in de Bijbel alleen maar in een opsomming genoemd, meestal bij de H. Paulus. Er valt dus veel minder over te vertellen, dan bij de Serafijnen en Cherubijnen. De Serafijnen zijn laaiend, levendig als vurige vlammen, vol beweging, vol van liefde en dus dienen zij heel bijzonder de H. Geest. De Cherubijnen zijn als vlammende zwaarden, als machtige beschermers van het […]

Lezen

Gebed voor wetenschappers

Gebed voor wetenschappers

Gij Heilige Cherubijnen, met volheid van kennis, wees onze machtige voorsprekers voor onze huidige wetenschappers. Bijzonder voor hen, die zonder eerbied voor Gods wetten, hun onderzoekingen verrichten en dan geleid worden door het gebroken licht van de gevallen engelen, die echter wel hun kennis hebben behouden. Maar zij stellen alles in dienst van de cultuur van de dood, de macht en de zelfverheerlijking. Verhinder hun […]

Lezen

Laat mij drager zijn van Gods Woord!

Laat mij drager zijn van Gods Woord!

Gij grote, machtige Cherubijnen! Gij dragers van Gods Woord! Verkrijg voor mij eerbied voor de Heilige Schrift, voor het Evangelie, en inspireer mij om ook hierover te getuigen, te spreken met anderen. Help mij dat mijn woorden altijd vol liefde zijn. Laat mij waakzaam zijn, zodat ik merk als er in gesprekken negatieve kritiek geuit wordt, en ik met uw hulp dit dan in positievere […]

Lezen