In dienst van het Koninkrijk

In dienst van het Koninkrijk

De H. Bonaventura zegt dat de Heerschappijen de macht om te bevelen toestaat. De H. Thomas voegt toe dat de Heerschappijen al dat gene bestemmen wat te doen is, en wel door de lagere Engelen in de orde van leiding, en ze maken aan de lagere koren ook de bevelen bekend die van God komen. De Heerschappijen zijn dus machtige Engelen, die de heerschappij over […]

Lezen

Heerschappijen

Heerschappijen

We komen nu bij de middelste Hiërarchie, die dus de hele kosmos omspant. Als je in het woordenboek kijkt, zie je de synoniemen voor heerschappij. Daar wordt o.a. macht aangegeven, regering, opperbestuur, regiment, rijk. Dan heb je al meteen een beetje een idee wat tot de opgaven van het vierde koor van de H. Engelen behoort. Hun naam betekent de “heerschappij”  die deze Engelen uitoefenen […]

Lezen

Mijn hart is Gods troon!

Mijn hart is Gods troon!

Gij machtige Engelen, H. Tronen in de ring van aanbidding rond Gods troon, help ons u na te volgen. Leer ons, net als u, God te aanbidden in de hemel, in de gehele schepping en in iedere mens. Help ons God te verheerlijken, doordat wij rust in alle onrust brengen en vrede stichten! Help ons God zwijgend te dienen, rustig alle tegenslagen aan te nemen, […]

Lezen

Standvastigheid

Standvastigheid

 Want in Hem (=Jezus) is alles geschapen in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem.    Kol 1,16 De Tronen betrachten God in zijn wezen, dat liefde en waarheid is. Ook zij zijn in voortdurende aanbidding van God en vol gehoorzaamheid tegenover Hem. Maar zij weerspiegelen ook […]

Lezen

De H. Tronen

De H. Tronen

De volgende Engelenkoren worden in de Bijbel alleen maar in een opsomming genoemd, meestal bij de H. Paulus. Er valt dus veel minder over te vertellen, dan bij de Serafijnen en Cherubijnen. De Serafijnen zijn laaiend, levendig als vurige vlammen, vol beweging, vol van liefde en dus dienen zij heel bijzonder de H. Geest. De Cherubijnen zijn als vlammende zwaarden, als machtige beschermers van het […]

Lezen

Gebed voor wetenschappers

Gebed voor wetenschappers

Gij Heilige Cherubijnen, met volheid van kennis, wees onze machtige voorsprekers voor onze huidige wetenschappers. Bijzonder voor hen, die zonder eerbied voor Gods wetten, hun onderzoekingen verrichten en dan geleid worden door het gebroken licht van de gevallen engelen, die echter wel hun kennis hebben behouden. Maar zij stellen alles in dienst van de cultuur van de dood, de macht en de zelfverheerlijking. Verhinder hun […]

Lezen

Laat mij drager zijn van Gods Woord!

Laat mij drager zijn van Gods Woord!

Gij grote, machtige Cherubijnen! Gij dragers van Gods Woord! Verkrijg voor mij eerbied voor de Heilige Schrift, voor het Evangelie, en inspireer mij om ook hierover te getuigen, te spreken met anderen. Help mij dat mijn woorden altijd vol liefde zijn. Laat mij waakzaam zijn, zodat ik merk als er in gesprekken negatieve kritiek geuit wordt, en ik met uw hulp dit dan in positievere […]

Lezen

Dragers van het Evangelie

Dragers van het Evangelie

In deze visioenen van Ezechiel zien wij dat de vier levende wezens dragers zijn van God zelf. Zij vlogen heen en weer als bliksemschichten. Ze gingen naar waar de geest hen dreef. Als je nu bedenkt dat de Cherubijnen vol van Gods wijsheid zijn, is het niet moeilijk te begrijpen, dat zij heel bijzonder dragers zijn van Gods Zoon, het WOORD. En Zijn wijsheid die […]

Lezen

De vier levende wezens

De vier levende wezens

Je hebt ze vast wel eens ergens in een kerk afgebeeld gezien, op een oude preekstoel, bij een ambo of ergens anders: de vier levende wezens, vier geheimzinnige gestalten, met vier verschillende gezichten: een van een adelaar, een leeuw, een mens en een stier! Laat ik je meteen vertellen: zij behoren tot het koor van de Cherubijnen! Ze komen voor in het boek van de […]

Lezen

Gebed tot de Cherubijnen

Gebed tot de Cherubijnen

Gij Heilige Cherubijnen, machtige Engelen vol kracht, Gij beschermers van ons grootste heiligdom hier op aarde, het Tabernakel met onze Heer Jezus Christus: bescherm de H. Eucharistie waar Jezus Zich zo weerloos maakt, onder uw machtige vleugels tegen alle oneerbiedigheid en heiligschennissen. Bescherm ook het kleinste Heiligdom, mijn hart, dat Jezus in zich draagt, zodat ik Hem nooit kwijtraak en met u verenigd Hem mijn […]

Lezen