Gebed tot de H. Engelen

Gebed tot de H. Engelen

Alle H. Engelen en Aartsengelen, weest ons boodschappers van de Goddelijke liefde.

Alle Koren van de zalige Geesten, laat ons instemmen met uw lofgezang.

Mijn heilige Engel, ik wil u danken voor uw liefde.

Gij Engelen van hen, voor wie ik zorg draag, help mij voor hen een zichtbare Engelbewaarder te zijn.

Gij Engelen van de gelovigen, laat hen trouw in het geloof blijven.

Gij Engelen van de ongelovigen, roept hen op de juiste weg.

Gij Engelen van hen die zoeken, helpt hen de weg naar huis te vinden.

Gij Engelen van de zondaars, redt hen.

Gij Engelen van de zieken en bedroefden, troost hen.

Gij Engelen van de stervenden, geleid hen naar het huis van de hemelse Vader.

Gij Engelen van de moedelozen, richt hen weer op.

Gij Engelen van de verbitterden en eenzamen, leidt hen naar de bron van vreugde.

Gij Engelen van de armen en noodlijdenden, breng hen hulp en kracht.

Gij Engelen van de rijken, beweeg hen tot goedheid en vrijgevigheid.

Gij Engelen van onze weldoeners, beloont hun liefde.

Al gij Heilige Engelbewaarders, behoedt ons en leidt ons steeds dichter tot God.

Amen.