Engelen zijn altijd om ons heen

Engelen zijn altijd om ons heen

Engelen zijn altijd om ons heen, maar erkennen we hun aanwezigheid en nodigen we ze uit om in ons leven te werken?

Het is relatief gemakkelijk om ons geloof in Engelen te belijden, maar zijn we ons bewust van hun bestaan in ons dagelijks leven? Nodigen we deze geestelijke wezens uit om ons te vergezellen op onze dagelijkse reis?

God schiep Engelen om Zijn geestelijke boodschappers in de wereld te zijn, en naast het aankondigen van belangrijke gebeurtenissen, zoals de geboorte van de Messias, hebben ze ook de missie om bij ons te zijn en ons te beschermen tegen geestelijk gevaar.

Hun werk is vaak verborgen, maar dat betekent niet dat we hun effecten niet kunnen opmerken. Soms kunnen we hun activiteit zien, ofwel in hemelse ingevingen in onze ziel, of in momenten waarop we op het laatste moment gered worden van onheil. Hoe dan ook, Engelen zijn echt en bekommeren zich om ons geestelijk en lichamelijk welzijn.

In het 19e-eeuwse boek The Glories of the Catholic Church reflecteert de auteur op de realiteit van Engelen en herinnert hij zich een verhaal van iemand die probeerde na te denken over alle Engelen die in de wereld aanwezig waren.

Een zekere heilige persoon die op een dag bij een raam stond dat uitkwam op een dichtbevolkte straat, werd plotseling begunstigd door een straal van goddelijk licht, waardoor ze zag dat de mensen leefden in een bijna totale vergetelheid van geestelijke dingen … Hoeveel Engelen komen voorbij met deze arme mensen, zei ze, en toch denkt niemand aan hen. Zeer aangedaan door deze overweging, ging ze naar een kermis, die toen in de buurt werd gehouden, om innerlijk haar respect te betuigen aan de Engelen, van wie ze wist dat ze daar in groten getale aanwezig waren, in gezelschap van degenen over wie ze zich ontfermden, en die zich totaal niet om hen bekommerden. Ziehier een praktijk die navolging verdient!

De auteur moedigt ons vervolgens aan om deze onzichtbare Engelen te begroeten wanneer we onze dagelijkse bezigheden uitvoeren.

Als je door de stad loopt, groet dan innerlijk de Engelen van hen die je ontmoet. Als je naar het platteland gaat, breng dan hulde aan de gezegende geesten … Als je een kerk binnengaat, of een openbare bijeenkomst, laat dan het heilige geloof je de aanwezigheid van de Engelen openbaren. Als je op reis gaat, onderhoud jezelf dan met de Engelen van degenen die met je meereizen. Wanneer je onder je vrienden bent, zeg dan van tijd tot tijd een klein woordje tot hun Engelen – en wanneer je alleen bent met jezelf, spreek dan tot deze gezegende geesten.

Dit kan onze kijk op de wereld radicaal veranderen en ons openstellen voor de realiteit van een verborgen werkelijkheid die we in dit leven misschien nooit zullen zien. Onze wereld is vol wezens, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Als we ons dagelijks bewust zijn van dat feit, zullen onze ogen anders kijken naar de mensen die we ontmoeten.