De drievoudige schepping verenigd in Jezus (5)

De drievoudige schepping verenigd in Jezus (5)

Maar naast het wegnemen van de vijandschap brachten de dood en opstanding van Jezus de herschepping van alle dingen teweeg: dingen in de hemel en dingen op aarde (vgl. Ef 1,10).
Het moet duidelijk zijn dat het werk van Christus de hele schepping omvat.

Het universele herstel dat Hij kwam realiseren, beoogt niet alleen de eenheid tussen mens en Engel te herstellen, maar ook tussen de mens en de niet-menselijke schepping (dat wil zeggen, het fysieke universum dat bestaat uit dieren, planten en mineralen).

Door Christus zijn alle dingen in staat om hun uiteindelijke lofprijzing te vervullen, zoals uitgedrukt in het boek Openbaring:

“En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en in de zee, het ganse heelal hoorde ik roepen: “Aan Hem die gezeten is op de troon en aan het Lam zij de lof en de eer en de roem en de kracht in de eeuwen der eeuwen!” (Openb. 5,13). 

En in Hosea: “Op die dag zal Ik een verbond sluiten, ten bate van hen, met de dieren in het wild, met de vogels in de lucht en met wat er kruipt op de grond. En Ik zal u voor eeuwig aan Mij binden” (Hos 2,20).

Het Tweede Vaticaans Concilie maakte de volgende opmerking: “De mens, hoewel samengesteld uit lichaam en ziel, is een eenheid. Door zijn lichamelijke toestand zelf vat hij de elementen van de materiële wereld in zich op. Door hem worden ze zo tot hun hoogste volmaaktheid gebracht en kunnen ze hun stem verheffen in lofprijzing, vrijelijk gegeven aan de Schepper”.

De mens vormt het unieke ontmoetingspunt tussen de fysieke en de spirituele schepping. Daarom brengt hij, als hij zondigt, niet alleen een vloek over zichzelf, maar ook over de fysieke schepping (vgl. Gen. 3, 17). Daarentegen is de fysieke schepping gezegend in de gezegende ‘openbaring van de zonen van God’ (vgl. Rom 8,19).