Een engelachtig leven

Een engelachtig leven

We kunnen zeggen dat de Kerk tot de staat van het godgewijde leven werd geleid door de H. Engelen. Het is het werk van de Engelen. In de eerste eeuwen hoorden afzonderlijke personen zoals Arsenios (360-449) een speciale oproep. Er wordt gezegd: “Toen de kluizenaar Arsenios nog in het paleis woonde, bad hij tot God: Heer, wijs mij een weg hoe ik redding vind! En […]

Lezen

Een machtig gebed

Een machtig gebed

Een priester kwam bij een ongeluk. Het was zondagavond. Opnieuw verongelukte er een bromfietser. Deze keer was het bijzonder tragisch. Men wist niet precies hoe het gebeurd was. De jongen viel aan de rechterkant van de bromfiets, en zijn vriendin, die achter hem zat, viel aan de linkerkant, op de straat. Daarom reed de vrachtwagen achter hen over haar heen, en zij stierf onmiddellijk, evenals […]

Lezen

De wereld op zijn kop

De wereld op zijn kop

D i e n e n  staat tegenwoordig niet hoog aangeschreven. “Je moet jezelf verwerkelijken”: een kreet uit onze tijd. Als je opgaat voor een sollicitatiegesprek, moet je jezelf weten te ‘verkopen’. Overtuigd zijn van al je geweldige eigenschappen om de ander te kunnen overtuigen dat jij daarom de beste kandidaat bent. Maar God ziet het heel anders. Jezus zegt: “IK ben niet gekomen om […]

Lezen

Waarom Engelen?

Waarom Engelen?

Wij horen vaak de vraag van mensen: “Waarom Engelen? Kan God het niet zonder hen? Ik kan toch rechtstreeks God om hulp vragen? Of de Heilige Geest om verlichting bidden? Of Maria om haar voorspraak. Waarom ook nog een Engelbewaarder?” Eigenlijk is het antwoord heel eenvoudig: omdat God het zo wil! Je moet het je gewoon voorstellen als één grote familie! Alle mensen zijn kinderen […]

Lezen

Alle negen koren

Alle negen koren

Alle negen koren der Heilige Engelen, wij danken u voor al uw hulp en zorg, die ons dagelijks ten deel wordt. Wij vragen u in de kracht van Christus’ Bloed, omwille van de tranen van Maria en door uw eigen kracht, bescherm de Heilige Kerk aan alle poorten, waardoor de vijand binnen wil dringen, opdat de overwinning van onze Verlosser, Christus, openbaar mag worden. en […]

Lezen

Gij H. Engelen, haast u ons te helpen!

Gij H. Engelen, haast u ons te helpen!

Wij smeken u: bedekt ons met uw schild! Wij smeken u: beschermt ons met uw zwaard! Wij smeken u: verlicht ons met uw glans! Wij smeken u: redt ons onder de schutsmantel van Maria! Wij smeken u: bergt ons in het Hart van Maria! Wij smeken u: legt ons in de handen van Maria! Wij smeken u: toont ons de weg naar de poort des […]

Lezen

Laat ons met de H. Engelen God prijzen!

Laat ons met de H. Engelen God prijzen!

De lofzang van de drie jongelingen in de vuuroven is een van de Hymnen die het meest gezongen wordt in de H. Kerk: de gehele schepping straalt in de lofprijzing van God. Het is een heel spannende, eenmalige geschiedenis, hoe deze lofzang ontstaan is. De koning geeft bevel dat iedereen een groot gouden standbeeld moet vereren en er in aanbidding voor neervallen. Wie dit niet […]

Lezen

Een machtig gebed!

Een machtig gebed!

Het stormgebed van het Werk van de Heilige Engelen is een zeer machtig gebed! Bijzonder in tijden van nood en grote zorgen. Dus… onze tijd! Men kan gebedsprentjes bij mij bestellen! ALMACHTIGE, EEUWIGE, DRIEËNE GOD! Voordat wij de hulp van uw dienaren, de heilige Engelen, inroepen, vallen wij voor u op de knieën neer en aanbidden u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij geloofd en […]

Lezen

Trouw

Trouw

Als de mensen kwaad overkomt, als zij hun ziel verliezen, zijn hun beschermengelen daar dan verantwoordelijk voor? Neen, zij vervullen steeds getrouw hun taak. Zij blijven met niet aflatende trouw waarschuwen, helpen, Gods heilige ingevingen in de ziel inademen. Het is omdat wij hun waarschuwingen verwaarlozen, hun aangeboden hulp afwijzen, dat wij niet meer profijt hebben van hun aanwezigheid aan onze zijde. Hoe vaak zou […]

Lezen

Nooit de hoop verliezen

Nooit de hoop verliezen

Heeft ieder kind van Adam een beschermengel? Ja, ieder zonder uitzondering, zolang zijn proeftijd duurt – heidenen en christenen, prinsen en bedelaars, de idioot zowel als de geniale man, het pasgeboren kind zowel als de oude man op de rand van het graf. Welk een eerbied zou ons dat moeten geven tegenover anderen! Zelfs wanneer de Engelbewaarder weet dat zijn taak hopeloos of bijna hopeloos […]

Lezen