De Engel van de Verrijzenis

De Engel van de Verrijzenis

Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer. Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw.

De Engel kwam, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij toont geen haast of bezorgdheid of angst, maar kalmte en vrede; hij manifesteert de hemelse soevereiniteit, de Goddelijke overwinning. Het is indrukwekkend hoe hij dichtbij kwam.

Hij “rolde de steen terug”: hij deed dit alsof het een gewone en kleine taak was, hoewel de vrouwen zich afvroegen wie dat voor hen zou kunnen doen. Het toont in feite de fenomenale macht van de Engel over de materiële wereld.

Het laat ook zien dat de steen zijn betekenis heeft verloren; hij scheidt niet meer, en het is ook niet meer nodig om wat gezond is te beschermen tegen wat zal vergaan, want Degene die de steen binnenin opsloot was al vertrokken, en de steen kon Hem niet hinderen.

“Christus was al opgestaan, want zoals Hij uit de gesloten baarmoeder ging, zo ging Hij uit het verzegelde graf” (H. Thomas).

Het gebaar van de Engel onderstreept dit feit: Hij “zat op” de steen. Het is de positie van de rust na een overwinning, van vrede na een strijd, de vrede die Jezus straks aan zijn apostelen zal geven.

Verder manifesteert de Engel het geduld van God, die wacht op het moment dat de mens Hem zoekt, zodat Hij hem Zijn genade en liefde kan geven.

“Zitten” is ook de positie van onderwijzen en het delen van wijsheid, en hier is het de Engel om Maria Magdalena en de andere Maria te vertellen toen ze het grootste nieuws en vreugdevolle bericht hadden ontvangen: “Christus is opgestaan” en jullie zijn verlost! Nu staan de hemelpoorten weer open.