Maria, geducht als een leger in slagorde (1)

Maria, geducht als een leger in slagorde (1)

Wie rijst daar op als de dageraad, schoon als de maan, stralend als de zon en geducht als een leger in slagorde? Hooglied 6,10 Dit vers, uit het Hooglied, wordt algemeen begrepen als een verwijzing naar de Heilige Maagd. De geboorte van Maria is als de dageraad van een nieuwe schepping die een einde maakt aan de duisternis van de nacht, de oude schepping, die […]

Lezen

Maria overtreft de Engelen!

Maria overtreft de Engelen!

Het was dan ook niet passend om de mens te vereren tot er iemand in deze menselijke natuur gevonden wordt die de Engelen in deze drie punten overstijgt. En dit was de Heilige Maagd! Om aan te geven dat ze in deze drie punten de Engelen overtrof, wilde de Engel haar eerbied betuigen met de woorden “Wees gegroet”. Op de eerste plaats overtreft ze de […]

Lezen

Wees Gegroet

Wees Gegroet

De Heilige Thomas van Aquino heeft eens een preek gehouden over het Wees gegroet. Hier volgt een kleine, bewerkte samenvatting: Er zijn drie delen in deze groet. Het eerste deel komt van de Aartsengel Gabriel: “Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met u; gezegend zijt gij onder de vrouwen”. Het tweede deel komt van Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, namelijk: “Gezegend […]

Lezen

Engelen in de school van Maria

Engelen in de school van Maria

Hoe wordt de Engel een Engelbewaarder? Iedere Engel, van Serafijn tot het negende koor, is geroepen om EEN keer in de diepte van ons menselijk bestaan te dienen als Engelbewaarder. De opgave van een Engelbewaarder is ten diepste een moederlijke opgave! Maar dat ligt niet in zijn Engelennatuur! Als zuivere geest, met een scherpe blik en een krachtige wil, heeft een Engel geen begrip voor […]

Lezen

De Jakobsladder

De Jakobsladder

De aartsvader Jakob had onderweg een droom: “Hij zag een ladder, die op de aarde stond en waarvan de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder gingen Gods Engelen op en af”.   Gen. 28,12-15 Hiernaar verwijst Jezus zelf, als Hij tegen Nathanael zegt: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: gij zult de hemel open zien en de Engelen Gods zien opstijgen en neerdalen in […]

Lezen

Engelachtiger dan de Engelen

Engelachtiger dan de Engelen

Maria wordt Koningin van alle Heiligen genoemd. Zij overtreft alle Heiligen in heiligheid! Zij is niet alleen groot door een bepaalde vorm van heiligheid, bijv. armoede, naastenliefde, dapperheid. Zij is groot door ELKE vorm van heiligheid! Zij is MEER apostel dan de apostelen, MEER martelaar dan alle martelaren, enz. Maria overtreft elke Heilige, en bezit alle vormen van heiligheid in volmaakte wijze. Zij is dus […]

Lezen

Een kroon van twaalf sterren

Een kroon van twaalf sterren

In de litanie van Loreto, wordt Maria aan het einde aangeroepen als Koningin, en dit twaalf keer. Je zou hierbij kunnen denken aan de kroon van twaalf sterren, die Maria draagt, zoals Johannes haar in de Apokalyps 12,1 beschrijft: “Er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van […]

Lezen

Koningin van de rozenkrans

Koningin van de rozenkrans

Op 7 oktober vieren wij het feest van Maria, Koningin van de rozenkrans. In Fatima gaf Maria op 13 oktober zichzelf deze naam: Ik ben Onze Lieve Vrouw van de rozenkrans. Ontelbare getuigenissen spreken over de macht van dit gebed. Bij iedere verschijning van Maria roept zij ons op, om de rozenkrans te bidden. Ook Paus Franciscus heeft op het feest van de Aartsengelen alle […]

Lezen

Maria, Koningin van de Engelen

Maria, Koningin van de Engelen

Toen deze site drie weken online was, waren er al meer dan 700 pogingen gedaan om binnen te breken! Wereldwijd. Het schijnt dat dit normaal is. Het voelt alsof men van vijanden omringd is, die meteen vuren, zo gauw je in het worldwideweb opduikt! Daarom zijn er veel veiligheidsmaatregelen ingebouwd die men moet activeren door ze aan te vinken. Het is net als in ons […]

Lezen