Maria, geducht als een leger in slagorde (5)

Maria, geducht als een leger in slagorde (5)

Het is voor ons onmogelijk om het mysterie van de ongerechtigheid volledig te doorgronden, dat was ingesloten in de verwerping van Gods plan door de hoogste engel. Maar er zijn aanwijzingen dat hij niet alleen tegen Jezus, maar ook tegen Maria in opstand is gekomen. De apostel-profeet beschrijft de val van de eerste strijd in de hemel met deze woorden: “En zodra de draak zich […]

Lezen

Maria, geducht als een leger in slagorde (4)

Maria, geducht als een leger in slagorde (4)

Zonder het feit dat Jezus Christus, de mensgeworden Zoon van God, bron is van alle genade en verlossing te ontkennen of te verminderen, wijst de Heilige Schrift duidelijk op de centrale positie die Jezus aan zijn moeder heeft gegeven in de grote strijd voor het heil van de zielen. De vijandschap tussen de Vrouw en de slang begon niet in de Hof van Eden. Er […]

Lezen

Maria, geducht als een leger in slagorde (3)

Maria, geducht als een leger in slagorde (3)

In onze huidige tijd bevinden we ons midden in de strijd die woedt tussen de Vrouw en de slang, terwijl het geweld tegen de christenen over de hele wereld escaleert; terwijl naties de natuurwet inzake het huwelijk verwerpen; terwijl talloze ongeboren kinderen “wettelijk” worden vermoord; terwijl de religieuze rechten systematisch worden ontkend. Andere uitingen van de strijd (soms bloedig en soms niet) kunnen bladzijden vullen. […]

Lezen

Maria, geducht als een leger in slagorde(2)

Maria, geducht als een leger in slagorde(2)

Maar terwijl we de schoonheid van het onbevlekt ontvangen kind bewonderen, mogen we niet vergeten dat dit zelfde vers verder gaat om Maria te beschrijven als een leger in slagorde. In deze geest schreef de heilige Louis de Montfort: “ Maria moet schitteren in genade, om de dappere soldaten en trouwe dienaren van Jezus Christus, die zullen strijden voor zijn belangen, aan te moedigen en […]

Lezen

Maria, geducht als een leger in slagorde (1)

Maria, geducht als een leger in slagorde (1)

Wie rijst daar op als de dageraad, schoon als de maan, stralend als de zon en geducht als een leger in slagorde? Hooglied 6,10 Dit vers, uit het Hooglied, wordt algemeen begrepen als een verwijzing naar de Heilige Maagd. De geboorte van Maria is als de dageraad van een nieuwe schepping die een einde maakt aan de duisternis van de nacht, de oude schepping, die […]

Lezen

Maria overtreft de Engelen!

Maria overtreft de Engelen!

Het was dan ook niet passend om de mens te vereren tot er iemand in deze menselijke natuur gevonden wordt die de Engelen in deze drie punten overstijgt. En dit was de Heilige Maagd! Om aan te geven dat ze in deze drie punten de Engelen overtrof, wilde de Engel haar eerbied betuigen met de woorden “Wees gegroet”. Op de eerste plaats overtreft ze de […]

Lezen

Wees Gegroet

Wees Gegroet

De Heilige Thomas van Aquino heeft eens een preek gehouden over het Wees gegroet. Hier volgt een kleine, bewerkte samenvatting: Er zijn drie delen in deze groet. Het eerste deel komt van de Aartsengel Gabriel: “Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met u; gezegend zijt gij onder de vrouwen”. Het tweede deel komt van Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, namelijk: “Gezegend […]

Lezen

Engelen in de school van Maria

Engelen in de school van Maria

Hoe wordt de Engel een Engelbewaarder? Iedere Engel, van Serafijn tot het negende koor, is geroepen om EEN keer in de diepte van ons menselijk bestaan te dienen als Engelbewaarder. De opgave van een Engelbewaarder is ten diepste een moederlijke opgave! Maar dat ligt niet in zijn Engelennatuur! Als zuivere geest, met een scherpe blik en een krachtige wil, heeft een Engel geen begrip voor […]

Lezen

De Jakobsladder

De Jakobsladder

De aartsvader Jakob had onderweg een droom: “Hij zag een ladder, die op de aarde stond en waarvan de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder gingen Gods Engelen op en af”.   Gen. 28,12-15 Hiernaar verwijst Jezus zelf, als Hij tegen Nathanael zegt: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: gij zult de hemel open zien en de Engelen Gods zien opstijgen en neerdalen in […]

Lezen

Engelachtiger dan de Engelen

Engelachtiger dan de Engelen

Maria wordt Koningin van alle Heiligen genoemd. Zij overtreft alle Heiligen in heiligheid! Zij is niet alleen groot door een bepaalde vorm van heiligheid, bijv. armoede, naastenliefde, dapperheid. Zij is groot door ELKE vorm van heiligheid! Zij is MEER apostel dan de apostelen, MEER martelaar dan alle martelaren, enz. Maria overtreft elke Heilige, en bezit alle vormen van heiligheid in volmaakte wijze. Zij is dus […]

Lezen