Een profetie van martelaarschap

Een profetie van martelaarschap

Tot zover het eerste deel van het Derde Geheim en het commentaar van kardinaal Ratzinger daarop. Laten we nu overgaan tot het tweede deel van het Derde Geheim door na te gaan wat Zr. Lucia zag in het volgende deel van haar visioen. We zagen, zegt ze:

“Een bisschop in het wit gekleed. En we hadden de indruk,” verklaarde ze, “dat het de Heilige Vader was.” Bovendien, zei ze, zagen ze:

“Andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen die een steile berg opgingen, op de top waarvan een groot kruis stond van ruwgehakte stammen als van een kurkboom met de schors….”.
Toen de in het wit geklede bisschop de top van de berg bereikte, werd hij “op zijn knieĆ«n aan de voet van het grote kruis gedood door een groep soldaten die kogels en pijlen op hem afvuurden.”
Zr. Lucia vertelt verder in het visioen: “Daar stierven een voor een de andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en diverse leken van verschillende rangen en standen.”

Dit is het tweede deel van het Derde Geheim. Hoe moeten we dit adembenemende en dramatische scenario begrijpen? Kardinaal Ratzinger legt het als volgt uit: “We kunnen de vorige eeuw [dat is de twintigste eeuw] in het visioen herkennen.”

Want de twintigste eeuw, zo gaat hij verder, “was een eeuw van lijden en vervolging voor de Kerk, een eeuw van wereldoorlogen die ongekende vormen van wreedheid hebben teweeggebracht.”

Inderdaad, kardinaal Ratzinger verklaarde later in een interview dat hij gaf aan de journalist Peter Seewald, dat “we in deze tekst een kort fragment kunnen zien van een visioen, in symbolische beelden, van de Kerk van de martelaren van de twintigste eeuw”.

Ik herhaal: Kardinaal Ratzinger bevestigt dat Zr. Lucia in haar visioen van 13 juli iets zag van de verschrikkelijke vervolgingen die door haar vijanden in de vorige eeuw op de Kerk zouden worden losgelaten. Die vervolging was in feite ongekend, niet alleen door haar omvang maar ook door haar wreedheid. Naar schatting zijn er in de twintigste eeuw ongeveer zesentwintig miljoen christenen gemarteld, tweederde van het totale aantal van de veertig miljoen christenen die in de tweeduizendjarige geschiedenis van de Kerk zijn gemarteld.

Met andere woorden, er zijn in de twintigste eeuw meer christenen gemarteld dan in alle voorgaande eeuwen samen.