Engelachtiger dan de Engelen

Engelachtiger dan de Engelen

Maria wordt Koningin van alle Heiligen genoemd. Zij overtreft alle Heiligen in heiligheid! Zij is niet alleen groot door een bepaalde vorm van heiligheid, bijv. armoede, naastenliefde, dapperheid.

Zij is groot door ELKE vorm van heiligheid!

Zij is MEER apostel dan de apostelen, MEER martelaar dan alle martelaren, enz.
Maria overtreft elke Heilige, en bezit alle vormen van heiligheid in volmaakte wijze.

Zij is dus ook engelachtiger, reiner, heiliger dan Gods zuivere geesten!

De Engelen herkennen zich in Maria, zij is als een van hen, hun ideaal.
Zij is werkelijk hun Koningin.

Haar wezen is onvoorstelbaar stralend, en ademt majesteit, schoonheid en deemoed. Maria is de genade in persoon: hoe zou zij niet de vreugde van de Engelen zijn?

Zij hebben als eerste schepselen Maria aanvaard en verheven tot hun Koningin.
Hoe graag willen zij haar dienen!