Maria overtreft de Engelen!

Maria overtreft de Engelen!

Het was dan ook niet passend om de mens te vereren tot er iemand in deze menselijke natuur gevonden wordt die de Engelen in deze drie punten overstijgt. En dit was de Heilige Maagd! Om aan te geven dat ze in deze drie punten de Engelen overtrof, wilde de Engel haar eerbied betuigen met de woorden “Wees gegroet”. Op de eerste plaats overtreft ze de […]

Lezen

Wees Gegroet

Wees Gegroet

De Heilige Thomas van Aquino heeft eens een preek gehouden over het Wees gegroet. Hier volgt een kleine, bewerkte samenvatting: Er zijn drie delen in deze groet. Het eerste deel komt van de Aartsengel Gabriel: “Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met u; gezegend zijt gij onder de vrouwen”. Het tweede deel komt van Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, namelijk: “Gezegend […]

Lezen

Engelachtiger dan de Engelen

Engelachtiger dan de Engelen

Maria wordt Koningin van alle Heiligen genoemd. Zij overtreft alle Heiligen in heiligheid! Zij is niet alleen groot door een bepaalde vorm van heiligheid, bijv. armoede, naastenliefde, dapperheid. Zij is groot door ELKE vorm van heiligheid! Zij is MEER apostel dan de apostelen, MEER martelaar dan alle martelaren, enz. Maria overtreft elke Heilige, en bezit alle vormen van heiligheid in volmaakte wijze. Zij is dus […]

Lezen

Een kroon van twaalf sterren

Een kroon van twaalf sterren

In de litanie van Loreto, wordt Maria aan het einde aangeroepen als Koningin, en dit twaalf keer. Je zou hierbij kunnen denken aan de kroon van twaalf sterren, die Maria draagt, zoals Johannes haar in de Apokalyps 12,1 beschrijft: “Er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van […]

Lezen

Koningin van de rozenkrans

Koningin van de rozenkrans

Op 7 oktober vieren wij het feest van Maria, Koningin van de rozenkrans. In Fatima gaf Maria op 13 oktober zichzelf deze naam: Ik ben Onze Lieve Vrouw van de rozenkrans. Ontelbare getuigenissen spreken over de macht van dit gebed. Bij iedere verschijning van Maria roept zij ons op, om de rozenkrans te bidden. Ook Paus Franciscus heeft op het feest van de Aartsengelen alle […]

Lezen