Maria, Koningin van de Engelen

Maria, Koningin van de Engelen

In 2015 werd Pater Louis Edouard Cestac zalig verklaard. Hij was een zeer Mariaal priester. Hij vertelt, hoe hij in 1863 voor het Mariabeeld in de kapel knielde. “Plotseling werd ik geraakt door een goddelijk licht, en ik zag hoe duivels de hele aarde verwoesten. Maria zei me dat de duivels waren losgelaten, en dat nu de tijd gekomen was om haar als Koningin van […]

Lezen

De Jakobsladder

De Jakobsladder

De aartsvader Jakob had onderweg een droom: “Hij zag een ladder, die op de aarde stond en waarvan de top tot in de hemel reikte. Langs die ladder gingen Gods Engelen op en af”.   Gen. 28,12-15 Hiernaar verwijst Jezus zelf, als Hij tegen Nathanael zegt: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: gij zult de hemel open zien en de Engelen Gods zien opstijgen en neerdalen in […]

Lezen

Maria ten hemel opgenomen

Maria ten hemel opgenomen

Toen de heiligen stierven en begraven werden, gebeurde het vaak dat Engelen kwamen en hun zielen met lofliederen naar de hemel leidden. Hun liederen werden gehoord en men zag de ziel naar de hemel opstijgen in de gloed van het licht. Als Christus dit al met de heiligen deed om ons geloof te versterken, hoeveel te meer dan met zijn eigen Moeder! Alle koren van […]

Lezen

Hemelse Moeder!

Hemelse Moeder!

Hemelse Moeder, bescherm tenslotte ook onze eigendommen en onze huizen tegen alle vervolgingen van de zichtbare en onzichtbare vijanden. Laat uw Heilige Engelen daarin werkzaam zijn en overgave, vrede en de vreugde van de Heilige Geest daarin heersen. Wie is als God? Wie is als U, Maria, gij Koningin van de Engelen en overwinnares van Satan? O goede en tedere Moeder Maria, gij onbevlekte bruid […]

Lezen

Maria als de Kerk (5)

Maria als de Kerk (5)

We mogen nooit vergeten dat het onmiskenbare symbool van ons christelijk geloof het Kruis is. Het Kruis, dat de centrale waarheid van ons Credo vertegenwoordigt, leert ons dat de kruisiging van de God-mens, de grootste zonde begaan in de geschiedenis van het universum, door Jezus Christus werd omgevormd tot de bron van alle genade en verlossing; dat de lelijkste daad van boosaardigheid de aanleiding was […]

Lezen

Maria als de Kerk (4)

Maria als de Kerk (4)

Gezien de centraliteit van de Kerk is dit het meest cruciale punt waarop ons vertrouwen zal worden beproefd en daarom is dit het gebied waarop we bijzonder waakzaam moeten zijn. In een klassiek geestelijk werk over De Geestelijke Strijd, wordt als eerste principe genoemd, de noodzaak om zichzelf te wantrouwen en te vertrouwen op God. Hier zien we de eerste wonde die de Verleider aan […]

Lezen

Maria als de Kerk (3)

Maria als de Kerk (3)

Het levende leergezag van de Kerk is het instrument van de Heilige Geest om het volk van God en alle mensen van goede wil voortdurend te begeleiden. Paus Benedictus XVI leerde dat er een innige eenheid is in de laatste uitspraken van de Apostolische Geloofsbelijdenis: “Ik geloof in de Heilige Geest, in de Heilige Katholieke Kerk”. Wanneer wij ons geloof in God, de heilige Geest, […]

Lezen

Maria als de Kerk (2)

Maria als de Kerk (2)

Het zou onmogelijk zijn om het belang van de Kerk in de strijd met de vijand van ons heil te overdrijven. Ook zij is een essentieel gevolg van de Menswording van het Eeuwige Woord van God. De Kerk is het universele sacrament van het heil voor de hele wereld. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is? […]

Lezen

Maria als de Kerk (1)

Maria als de Kerk (1)

Het visioen van de Vrouw in hoofdstuk 12 van de Apocalyps wordt ook opgevat als een verwijzing naar de Kerk. Deze verklaring is niet in strijd met de interpretatie van de Vrouw als symbool voor Maria, aangezien zij het model en het beeld van de Kerk is. Paus Franciscus sprak over deze relatie: “De Kerk is een echte moeder die ons leven geeft in Christus […]

Lezen

Maria, geducht als een leger in slagorde (6)

Maria, geducht als een leger in slagorde (6)

In die zin roemt Paus Pius XII de kracht van Maria: Maria is mooi in zichzelf als de maan, straalt haar schittering uit als de zon; maar tegen “de vijand” is ze formidabel; vreeswekkend als een leger in slagorde. Terwijl wij ons vandaag verheugen en haar verheffen, weet God hoe wij de moeilijkheden van de tijd waarin wij leven willen vergeten… Er is de “vijand”, […]

Lezen