Maria als de Kerk (5)

Maria als de Kerk (5)

We mogen nooit vergeten dat het onmiskenbare symbool van ons christelijk geloof het Kruis is.

Het Kruis, dat de centrale waarheid van ons Credo vertegenwoordigt, leert ons dat de kruisiging van de God-mens, de grootste zonde begaan in de geschiedenis van het universum, door Jezus Christus werd omgevormd tot de bron van alle genade en verlossing; dat de lelijkste daad van boosaardigheid de aanleiding was tot de mooiste daad van liefde. God was in staat om het ergste van het menselijke kwaad te nemen en de wil van de mens door middel van genade te bekeren tot het beste van de Goddelijke Goedheid.

Het is uit deze waarheid dat we het vertrouwen putten om met absolute zekerheid te beweren dat “God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn”.(Rom 8,28)

We hebben het vertrouwen om te weten dat “voor God alle dingen mogelijk zijn” (Mt 19,26).

Noch het samenzweren van machtige en invloedrijke mensen, noch de kwaadaardige ontwerpen van de duivel kunnen het plan van God in de war sturen.

Zelfs als de “rook van Satan” zijn weg naar de Kerk heeft gevonden, kunnen we er zeker van zijn dat de Heilige Geest altijd een strategie heeft om deze te vervangen
door de zoete geur van wierook.

Als we onze aandacht te veel richten op de menselijke elementen in de Kerk, lopen we het gevaar ons vertrouwen te verliezen in de Goddelijke Gids
die alle dingen volgens zijn plan leidt.