Maria als de Kerk (2)

Maria als de Kerk (2)

Het zou onmogelijk zijn om het belang van de Kerk in de strijd met de vijand van ons heil te overdrijven. Ook zij is een essentieel gevolg van de Menswording van het Eeuwige Woord van God.
De Kerk is het universele sacrament van het heil voor de hele wereld.

  • Hoe kunnen we er zeker van zijn dat de Bijbel het ge├»nspireerde woord van God is?
  • Hoe kunnen we weten of een interpretatie van de Schrift juist is?
  • Hoe kunnen we onderscheiden of een gewoonte in overeenstemming is met de apostolische traditie?

Het antwoord op al deze vragen is het feit dat Christus ons de Kerk heeft gegeven, gefundeerd op de rots van de heilige Petrus.

Maar de Kerk is niet zomaar een abstractie, herleidbaar tot een reeks definities en dogma’s, die voor eens en altijd in een boek kunnen worden geschreven.

Zij is veeleer het instrument van de heilige Geest om de voortdurende levende aanwezigheid van Jezus Christus in de wereld tot stand te brengen.

Door de werking van de heilige Geest blijft Jezus door zijn Kerk aanwezig in de viering van de sacramenten (vooral de eucharistieviering), in de werking van zijn gewijde ambtsdragers, bij de verkondiging van het Woord van God en in het midden van degenen die in zijn naam bijeenkomen.