Mij geschiede

Mij geschiede

Daarom is het serieus te nemen als de Engel tegen ons zegt: “breng dit offer” of “wees stil en bid en heb lief” of “laat je minachtende gedachten en opmerkingen achterwege”.

God staat achter deze woorden, zoals Hij destijds achter de woorden van St. Gabriƫl stond, en Hij wacht op onze beslissing.

Niet dat onze wil wordt gedaan en de norm is, maar dat de wil van God aan ons wordt gedaan.

En dat alleen is beslissend: dat wij net zo onvoorwaardelijk en duidelijk en onderdanig aan de wil van God leren zeggen Ecce en Fiat mihi als Maria deed – in blind geloof, met onvoorwaardelijk vertrouwen, in liefde die zich geheel aan God overgeeft.