Hemelse Moeder!

Hemelse Moeder!

Hemelse Moeder,
bescherm tenslotte ook onze eigendommen
en onze huizen tegen alle vervolgingen
van de zichtbare en onzichtbare vijanden.
Laat uw Heilige Engelen daarin werkzaam zijn
en overgave, vrede en de vreugde van de Heilige Geest daarin heersen.
Wie is als God?
Wie is als U, Maria,
gij Koningin van de Engelen en overwinnares van Satan?
O goede en tedere Moeder Maria,
gij onbevlekte bruid van de Koning van de Zuivere Geesten,
wiens Aanschijn zij verlangen te schouwen,
Gij zult altijd onze liefde en hoop, onze bescherming en glorie blijven!
Heilige Michaƫl, Heilige Engelen en Aartsengelen,
verdedig ons, bescherm ons!