Maria als de Kerk (3)

Maria als de Kerk (3)

Het levende leergezag van de Kerk is het instrument van de Heilige Geest om het volk van God en alle mensen van goede wil voortdurend te begeleiden.

Paus Benedictus XVI leerde dat er een innige eenheid is in de laatste uitspraken van de Apostolische Geloofsbelijdenis: “Ik geloof in de Heilige Geest, in de Heilige Katholieke Kerk”.

Wanneer wij ons geloof in God, de heilige Geest, verkondigen, verklaren wij niet alleen ons geloof in zijn eeuwig voortkomen uit de Vader en de Zoon.

Wij verkondigen ook ons geloof in zijn heilsmissie in de Kerk als het Mystiek Lichaam van Christus, waarin Hij voortdurend op aarde handelt door middel van het leergezag van de katholieke Kerk.

Ondanks de menselijke factor, die soms nogal schandalig kan zijn, houdt ons geloof noodzakelijkerwijs in, dat de Heilige Geest in en door de Kerk in elke tijd handelt als “de pijler en het bolwerk van de waarheid” (1Tim 3,15). Het is vooral door te wijzen op de (soms beschamende) menselijke beperkingen van de kerkelijke autoriteiten dat de draak en zijn volgelingen het meest effectief zijn geweest om verdeeldheid in de Kerk te brengen.

  • Wie kan erop vertrouwen dat de Heilige Geest door deze of gene Paus zal spreken, gezien zijn persoonlijk leven, gezien zijn gebrek aan onderwijs, gezien het feit dat hij de verkeerde filosofie of theologische denkschool volgt?
  • Hoe kunnen we vertrouwen op de beslissingen van een Concilie van de Kerk dat werd beïnvloed door deze of gene ketterse theologen?
  • Hoe kunnen we een liturgie accepteren die is ontworpen door een bisschop die door negatieve invloeden is beïnvloed?

Dit is het gebied waarop ons vertrouwen in het vermogen van de heilige Geest tot het uiterste kan worden getest.

Maar in al deze overwegingen is het enige mogelijke antwoord het vertrouwen, niet in de mens, maar in de almacht van de Heilige Geest!