Maria als de Kerk (4)

Maria als de Kerk (4)

Gezien de centraliteit van de Kerk is dit het meest cruciale punt waarop ons vertrouwen zal worden beproefd en daarom is dit het gebied waarop we bijzonder waakzaam moeten zijn.
In een klassiek geestelijk werk over De Geestelijke Strijd, wordt als eerste principe genoemd, de noodzaak om zichzelf te wantrouwen en te vertrouwen op God.

Hier zien we de eerste wonde die de Verleider aan onze menselijke natuur heeft toegebracht. De Catechismus van de Katholieke Kerk leert ons over de erfzonde:

De mens heeft, door de duivel verleid, in zijn hart het vertrouwen jegens zijn Schepper laten sterven en door van zijn vrijheid misbruik te maken is hij ongehoorzaam geweest aan het gebod van God. Daarin bestaat de eerste zonde van de mens. Iedere zonde zal dientengevolge ongehoorzaamheid aan God zijn en een gebrek aan vertrouwen in zijn goedheid.    CKK 397

De eerste stap om toe te geven aan de aanvallen van de verleider bestaat erin om het vertrouwen in onze Schepper in ons hart te laten sterven.

Gezien het feit dat de objectieve norm voor het onderscheiden van Gods stem in ons leven uiteindelijk tot ons komt door de tussenkomst van de Kerk, is de plaats waar de dood van het vertrouwen zijn meest verwoestende gevolgen zal hebben wanneer het gericht is op de Kerk.