De macht van het zwaard

De macht van het zwaard

Hoe moeten we dan de betekenis van dit visioen tot nu toe en het bevel van de Engel om boete te doen begrijpen? Kardinaal Ratzinger verklaart in zijn commentaar dat de:

“De Engel met het vlammende zwaard staat voor de dreiging van het oordeel dat over de hele wereld opdoemt.” Hij legt verder uit: “Het vooruitzicht dat de wereld door een vuurzee in de as gelegd zou kunnen worden, lijkt niet langer pure fantasie, aangezien de mens zelf met zijn uitvindingen het vlammende zwaard heeft gesmeed.”

(Let op: alle citaten van kardinaal Ratzinger, tenzij anders aangegeven, zijn afkomstig uit zijn Theologisch commentaar op de Boodschap van Fatima dat op 26 juni 2000 werd gepubliceerd in het bovengenoemde document van de Congregatie voor de Geloofsleer).

Toch moet hier worden opgemerkt dat het geheel binnen de voorzienige macht van God ligt om een Engel met een vlammend zwaard te sturen om de wereld te straffen voor haar zonden.

Denk bijvoorbeeld aan de keer dat de Heer een wrekende Engel zond om zeventigduizend Israƫlieten te doden toen koning David uit hoogmoed een volkstelling hield (vgl. 2 Sm 24, 15-17).

Bij een andere gelegenheid stuurde Hij een Engel om honderdvijfentachtigduizend Assyrische soldaten neer te slaan toen zij Jeruzalem aanvielen (vgl. 2 Kgs 19, 35) vanwege de godslasterlijke hoogmoed van hun koning.