Het belang en de reikwijdte van de Boodschap van Fatima

Het belang en de reikwijdte van de Boodschap van Fatima

Als je de verschijningen van Maria in Fatima niet kent, kun je dit in het internet vinden. Deze verschijningen zijn door de Kerk goedgekeurd.

Fatima: Het gaat over de verschijningen van onze Lieve Vrouw aan drie herderskinderen in een afgelegen dorp in Portugal tijdens de lente- en zomermaanden van 1917. Deze verschijningen hebben de loop van de twintigste eeuw diepgaand beïnvloed. Als aan de verzoeken van Maria gehoor was gegeven, zouden we nu in een heel andere wereld leven.

Aangezien haar boodschap eeuwigdurend is, gaat het bovendien om de “morgen” die wij al dan niet kiezen om aan de volgende generaties door te geven. Daarom is het de moeite waard om de gebeurtenissen die daar plaatsvonden opnieuw te bekijken en na te denken over hun betekenis voor onze tijd.

In deze bijdragen willen wij met name de zogenaamde drie “geheimen” van Fatima de revue laten passeren. Meer in het bijzonder willen we het Derde Geheim onderzoeken, niet alleen omdat het van grote betekenis is voor onze tijd, maar ook vanwege de leer over de Heilige Engelen.