Het lijden van de Pausen

Het lijden van de Pausen

Het belangrijkste is dat we nu met zekerheid kunnen stellen dat de “in het wit geklede bisschop” die Zr. Lucia in haar visioen op de bergtop vermoord zag worden, inderdaad paus Johannes Paulus II was. Hijzelf verklaarde dit nadat hij de inhoud van het Derde Geheim had gelezen terwijl hij in het ziekenhuis herstelde van de schotwonden die hij had opgelopen tijdens de aanslag op zijn leven op de zeer belangrijke datum 13 mei – feestdag van Onze Lieve Vrouw van Fatima – in het jaar 1981. In feite getuigde kardinaal Dziwisz, de voormalige persoonlijke secretaris van paus Johannes Paulus, later:

“Het was daar, in het ziekenhuis, dat de Heilige Vader het ‘geheim’ las [op 18 juli]. Toen hij klaar was, waren al zijn resterende twijfels verdwenen. In het visioen van zuster Lucia herkende hij zijn eigen bestemming”.

Ook kardinaal Ratzinger merkt in zijn commentaar op het Derde Geheim op: “In de in het wit geklede figuur die op de bergtop werd gedood, zien we ongetwijfeld een samenkomst van verschillende pausen.” Hoe moet men dat opvatten? Kardinaal Ratzinger legt verder uit: “Beginnend bij paus Pius X tot aan de huidige paus [dat was toen paus Johannes Paulus], deelden zij allen in het lijden van de eeuw en streefden ernaar om door alle angst heen vooruit te gaan langs de weg die naar het kruis leidt.”

Met andere woorden, we kunnen zeggen dat de in het wit geklede bisschop die Zr. Lucia in het visioen vermoord zag worden, tegelijkertijd een beeld en een profetie was van het lijden dat de pausen van de twintigste eeuw te wachten stond. En we kunnen dit waarschijnlijk ook projecteren op de pausen van de eenentwintigste eeuw, tenzij er een groot uur van bekering en terugkeer tot God komt.