Er is redding mogelijk

Er is redding mogelijk

Kardinaal Ratzinger legt vervolgens uit:

“Het visioen toont ons de macht die tegenover het zicht van de vernietiging staat, namelijk de grootsheid van God, en daaruit voortvloeiend de oproep tot boete die de Engel geeft.”

Met andere woorden, de voorspelde kastijding kan niet alleen worden voorkomen door de gebeden en voorspraak van de Heilige Maagd Maria, maar ook door onze eigen daden van boetedoening en eerherstel.

Kortom, als méér mensen méér boete doen, zal de voorspelde kastijding van het derde geheim, niet door de Heer aan de wereld worden opgelegd voor haar zonden.

Daarom benadrukt kardinaal Ratzinger in zijn commentaar dat: “Het doel van het visioen is niet om ons een soort filmvoorvertoning te tonen met een vaststaande toekomst.” Het is veeleer bedoeld om “krachten van verandering in de juiste richting te mobiliseren”, aangezien het “visioen ons niet alleen vertelt over toekomstige gevaren, maar ook over hoe we daarvan kunnen worden gered.”

Met andere woorden, zoals hij zei, er bestaat niet zoiets als een “onveranderlijke bestemming”. Dat wil zeggen, er bestaat niet zoiets als een toekomst die niet veranderd kan worden. Want zoals hij verklaart:

“Geloof en gebed zijn krachten die de geschiedenis kunnen beïnvloeden.”

We hoeven alleen maar te denken aan het geval van de profeet Jona en de stad Nineve. Want toen Jona aan de inwoners van die oude wereldstad aankondigde dat hun stad binnen veertig dagen verwoest zou worden, kondigde de koning een vastenperiode af en in antwoord op de boetedoeningen die de burgers van de stad verrichtten, gaf de Heer in zijn grote barmhartigheid de voorspelde straf waarmee Hij had gedreigd, op (vgl. Jona 3,1-10).

Uit dit treffende voorbeeld uit het Oude Testament kunnen wij iets leren van de kracht die gebed en boete hebben om de barmhartigheid van de almachtige God over ons af te roepen, zelfs wanneer de situatie in onze ogen hopeloos lijkt.