De Engelen en de martelaren

De Engelen en de martelaren

Laten we nu ten slotte het derde deel van het derde geheim bekijken. In dit deel van het visioen zag Zr. Lucia:

“Onder de twee armen van het kruis… twee Engelen elk met een kristallen aspersorium [dat is een wijwater sproeier] in zijn hand waarin zij het bloed van de martelaren verzamelden en daarmee de zielen besprenkelden die op weg waren naar God.”

Het bloed dat van de twee armen van het kruis droop en dat door de Engelen werd opgevangen, vertegenwoordigt tegelijkertijd het Bloed van Christus en het bloed van de martelaren die werden gedood toen zij worstelden om de bergtop te bereiken. Kardinaal Ratzinger bevestigt dit in zijn commentaar door te zeggen:

“Het Bloed van Christus en het bloed van de martelaren worden als één beschouwd.”

Dit visioen lijkt ons er dus op te wijzen dat de door de martelaren verworven genaden niet alleen door de Engelen zullen worden verzameld, maar ook door hen zullen worden uitgedeeld aan andere leden van het Mystieke Lichaam van Christus die lijden onder vervolging en verdrukking, om hen te sterken in hun beproevingen. Want er is een oud gezegde uit de vroege Kerk dat stelt dat “het bloed van de martelaren het zaad van de christenen is”.

Met andere woorden, het hoogste offer dat de martelaren brengen door hun leven op te offeren voor God kan ontelbare genaden opleveren voor de uitbreiding van de Kerk. Als er dus in de twintigste eeuw meer christenen voor het geloof zijn gemarteld dan in alle voorgaande eeuwen samen, dan kunnen we verwachten dat er in deze eeuw en in de volgende eeuwen meer genaden aan de Kerk zullen worden geschonken dan in alle voorgaande eeuwen samen.

Het is dus zeker dat de genaden die nodig zijn voor een “nieuwe lente van de Kerk” waarover paus Johannes Paulus II tijdens de laatste jaren van zijn pausdom voortdurend sprak, kunnen en zullen worden gegeven. Het enige wat onzeker is, is de mate van onze medewerking met deze genaden.

Maar zoals we weten uit de huidige vervolging van christenen in het Midden-Oosten, gaat de voorspelde vervolging van de Kerk die Zr. Lucia zag in haar visioen van 13 juli 1917 zelfs nu nog door en in de nabije toekomst. Paus Benedictus XVI ging zelfs zover om in de preek die hij op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Fatima in 2010 in het heiligdom van Fatima hield, te verklaren dat: “We zouden ons vergissen als we dachten dat de profetische missie van Fatima voltooid is.” Bovendien besloot hij zijn homilie met de wens:

“Mogen de zeven jaar die ons scheiden van de honderdste verjaardag van de verschijningen [van Fatima] de vervulling van de profetie van de triomf van het Onbevlekt Hart van Maria bespoedigen, tot glorie van de Allerheiligste Drie-eenheid”.

Maar om de volledige betekenis van deze uitspraak te begrijpen, moeten we ons herinneren dat Maria zelf de kinderen, nadat zij hen het Tweede Geheim had gegeven, beloofde dat:

“Ook al zullen de goeden gemarteld worden; en de Heilige Vader veel te lijden zal hebben; en ook al zullen vele naties vernietigd worden; toch zal uiteindelijk mijn Onbevlekt Hart zegevieren.”