Wat kunnen we leren van de boodschap van Fatima?

Wat kunnen we leren van de boodschap van Fatima?

Kardinaal Ratzinger vat dit zo mooi samen in zijn commentaar op het Derde Geheim door te stellen: “Geloof en gebed zijn krachten die niet alleen de geschiedenis beïnvloeden, maar ook dat het gebed uiteindelijk machtiger is dan kogels en het geloof machtiger dan legers.”

Een van de grootste bewijzen van deze realiteit is het feit dat paus Johannes Paulus II op wonderbaarlijke wijze door Maria van de dood werd gered toen hij in l981 door een moordenaar werd neergeschoten. In feite “raakte hij ervan overtuigd dat zijn leven was gered – nee, opnieuw aan hem gegeven – dankzij de tussenkomst en bescherming van onze Lieve Vrouw”.

Paus Johannes Paulus zelf verwoordde het als volgt: “Het was de hand van een Moeder die ervoor zorgde dat de kogel geen dodelijke wond veroorzaakte”. Bovendien voegde hij er op een ander moment aan toe, om de wonderbaarlijke hulp te benadrukken die de Heilige Moeder hem had gegeven: “Eén hand schoot, en een andere leidde de kogel”.  

De profetische boodschap van Fatima is een groot geschenk dat de Heer en zijn Heilige Moeder aan de mensheid hebben gegeven. Want zij kan worden gebruikt als een lens waardoor wij niet alleen het verleden kunnen bestuderen en ervan leren, maar ook de toekomst van het pausdom, de Kerk en de wereld in de komende jaren kunnen zien.