De profetische dimensie van Fatima

De profetische dimensie van Fatima

De profetische missie van Fatima is niet voltooid, want zoals paus Benedictus heeft uitgelegd: “De Kerk lijdt nog steeds en er hangt nog steeds een dreiging boven het menselijk ras…. Want zelfs nu, in elke denkbare vorm, dreigt de macht het geloof te vertrappen”.

In feite wordt de Kerk in de eenentwintigste eeuw nog steeds bijna net zo vervolgd als in de twintigste eeuw. Kardinaal Dolan merkte aan het einde van zijn termijn als voorzitter van de Amerikaanse bisschoppenconferentie op: “Veel van onze broeders en zusters in andere delen van de wereld… hebben te maken met dodelijke vervolging op een schaal die niet te geloven is.” En vervolgens merkte hij op dat:

In de eenentwintigste eeuw zijn in de eerste dertien jaar al een miljoen mensen over de hele wereld vermoord vanwege hun geloof in Christus”

De boodschap van Fatima in het algemeen en de Drie Geheimen in het bijzonder moeten dus worden gezien, zoals de huidige bisschop van Fatima het uitdrukte, “als een profetie in beweging”.

Met andere woorden, het moet worden gezien als een profetie die zich voor onze ogen blijft ontvouwen. Hoewel het een permanente theologische inhoud heeft die ons helpt de geschiedenis te begrijpen, heeft het ook die voorwaardelijke profetische kwaliteit die ons uitnodigt de geschiedenis te veranderen door gebed, aanbidding en eerherstel.