Verheven Koningin!

Verheven Koningin!

Verheven Koningin van de Hemel,
hoogste Meesteres van de Engelen,
vanaf het begin hebt Gij van God de kracht en de zending ontvangen
om de kop van de helse slang te vertrappen.
Wij smeken U nederig,
zend Uw hemelse legioenen uit,
opdat zij onder Uw bevel en door Uw macht
de boze geesten vervolgen,
hen overal bevechten,
hun roekeloosheid beschamen
en hen in de afgrond werpen!