Stuur ons uw Engelen!

Stuur ons uw Engelen!

O Maria, Onbevlekte, Koningin van de Heilige Engelen
die vol vreugde u dienen.
Gij verenigt in Uw heerscharen al Uw dienaren,
om ook in de huidige, geestelijke strijd
de overwinning voor God te behalen.

Daarom nemen wij onze toevlucht tot U, onze Vrouwe,
Koningin en Moeder, en we bidden met vertrouwen:

Zie onze nood en stuur ons Uw Engelen!

Hoor onze smeekbede en kom met uw Engelen!

Blijf bij ons in de strijd met al uw Engelen!

Stuur uw Engelen, allerzuiverste Maagd
om Satan in de diepte te werpen!

Beveel uw Engelen, meest verheven Koningin,
om de draak op de vlucht te jagen!

Amen.