Engelen in de school van Maria

Engelen in de school van Maria

Hoe wordt de Engel een Engelbewaarder? Iedere Engel, van Serafijn tot het negende koor, is geroepen om EEN keer in de diepte van ons menselijk bestaan te dienen als Engelbewaarder.

De opgave van een Engelbewaarder is ten diepste een moederlijke opgave!

Maar dat ligt niet in zijn Engelennatuur! Als zuivere geest, met een scherpe blik en een krachtige wil, heeft een Engel geen begrip voor onze zwakte en wankelmoedigheid! Als hij ons ziet zondigen, zou hij ons het liefst meteen straffen en Gods eer verdedigen!

Maar hoe geduldig is onze Engelbewaarder! Wij luisteren zo vaak niet naar zijn ingevingen. Of wij komen in opstand tegen Gods wil, die hij aan ons bekend maakt in de stem van ons geweten. Hoe vaak zou hij ons hebben moeten straffen..

Maar toch doet hij dit niet. Hij wacht geduldig, net als een goede moeder, die de hoop niet opgeeft, ook als het hopeloos lijkt.

Hoe kan een Engelbewaarder zo zijn?

Door Maria is hij een Mariale Engel geworden. Iedere Engel neemt deel aan de moederlijke aard van Maria en draagt als het ware haar moederlijk aangezicht in zijn innerlijk. Zij gaan eerst in haar “school”  voordat zij hun dienst beginnen.

Ja, als wij de Engelbewaarder eren, eren wij tevens Maria, want zij staan in haar dienst.