Hoogst verheven Moeder van God!

Hoogst verheven Moeder van God!

Hoogst verheven Moeder van God,
stuur uw onoverwinnelijk hemels leger ook
om te strijden tegen de zendboden van de hel onder de mensen;
vernietig de plannen van de goddelozen
en beschaam allen, die kwaad willen berokkenen.
Verkrijg hen de genade van inzicht en bekering,
opdat zij de Drie-ene God en u de eer geven.
Help dat de waarheid en het recht
overal mogen zegevieren.