Ite ad Joseph!

Ite ad Joseph!

Het zijn wederom de woorden van Farao: “Ga maar naar Jozef en doe wat hij u zeggen zal”, (Gen 41,55) die de Kerk overgenomen heeft: Ite ad Joseph!

Zoals de patriarch Jozef brood uitdeelde aan hen die honger hadden, zo deelt St. Jozef hemelse en aardse goederen uit aan ieder die tot hem zijn toevlucht neemt.

Dat is zijn tweede verheffing, die in de eeuwigheid plaatsvond. Jozef heeft de zorg over de Kerk, het mystieke lichaam van Christus, zoals hij de zorg had over het sterfelijke lichaam van Jezus. Hij moet over haar waken en haar tijdelijke belangen behartigen. Hij moet haar verdedigen tegen de bittere vijanden die haar willen vernietigen. Hoe vaak heeft hij hen niet teruggedreven! Geen wapen dat tegen haar gericht is, kan haar schaden, want God heeft aan de H. Jozef het voorrecht gegeven haar altijd veilig te houden.

St. Jozef is ook de beschermer van allen die hun toevlucht tot hem nemen. Vertrouw op St. Jozef, wacht geduldig op hem, en hij zal voor u verkrijgen het verlangen van uw hart!

Toch is hij door vele eeuwen heen verborgen geweest, en het heeft lang geduurd totdat men hem begon te ontdekken.
Toch heeft hij na Onze Lieve Vrouw de hoogste plaats in de hemel!
De Kerk noemt hem “de heerlijkheid van alle bewoners van de Hemel”.
Hoe zou dit mogelijk zijn als hij hen niet allemaal overtrof?

“Aan het einde der tijden zal de glorie van St. Jozef stralend verschijnen. God zelf zal het gordijn opzij schuiven en de sluier scheuren die ons tot nu toe verhinderd heeft de wonderen van het heiligdom van de ziel van de H. Jozef te aanschouwen”.

“Om Zijn naam te eren besloot de Heer de H. Jozef tot leider en beschermer van de Strijdende Kerk te maken. Vóór de Dag des Oordeels zullen alle volkeren de naam van de Heer kennen en vereren en de prachtige gaven, die God aan de H. Jozef heeft gegeven. Dit zal vooral gebeuren door de verlichting die door de Heilige Engelen wordt gegeven”.

GEBED

Heilige Jozef, glorierijke patriarch, die het onmogelijke mogelijk kan maken, kom mij te hulp in mijn nood. Geef mij uw bescherming in de ernstige en moeilijke aangelegenheden die ik u toevertrouw, opdat alles een goede afloop moge hebben.

Mijn geliefde Vader, ik stel al mijn vertrouwen in U. Laat niemand kunnen zeggen dat hij U tevergeefs heeft aangeroepen, en aangezien Gij alles kunt verkrijgen bij Jezus en Maria, laat mij ervaren dat Uw goedheid even groot is als Uw macht. Amen.