Stilte

Stilte

Samenvattend kunnen we vier belangrijke lessen trekken uit de verschillende instructies gegeven door de engel in de drie verschijningen.

1.Ten eerste kunnen we leren dat de Heer ervoor kan kiezen om Zijn wil aan ons te openbaren in een droom of een inwendige rede door middel van een Engel terwijl wij slapen.

Waarom zou Hij dit doen? Wel, we kunnen ook de toestand nemen van de slaap als een voorbeeld voor een plaats van stilte en eenzaamheid als ook een toestand van herinnering, stilte, en kalmte.

Want dit zijn de omstandigheden en plaatsen waar de Engelen het duidelijkst en directst tot ons kunnen spreken.

Want zoals Moeder Teresa ooit zei:

“De favoriete taal van God en zijn Engelen is stilte.”