Uitverkiezing

Uitverkiezing

Heel het leven, lijden, sterven en verrijzenis van Jezus is reeds in het Oude Testament voorspeld en door mensen en gebeurtenissen voorafgebeeld. Ook Maria heeft in het Oude Testament haar voorafbeeldingen! Denk maar aan de drie kleine boekjes die allen een vrouwennaam dragen: Esther, Ruth en Judith. Zij verwijzen door hun leven naar Maria.

Zo wordt ook de plaats van Jozef in het Nieuwe Testament, voorafgebeeld in de Patriarch Jozef aan het hof van de Farao. God effent zo in Zijn liefde voor Zijn uitverkorenen de weg voor hen eeuwen tevoren. Hij heeft hun werk voorbereid en de troon die zij in de hemel zullen verdienen door hun arbeid en hun lijden voor Hem.

“Jakob hield meer van Jozef dan van al zijn andere zonen, omdat hij hem nog op zijn oude dag had gekregen. Hij had voor hem een prachtig kleed laten maken”. (Gen 37,3)

Dit prachtige kleed is een teken van zijn uitverkiezing, van een bijzondere liefde van zijn vader.
We kunnen een parallel trekken met St. Jozef, die ook een grote uitverkorene en geliefd kind van de hemelse Vader was. Jozef had, als de grootste van alle heiligen naast Onze Lieve Vrouw, alle voorrechten van de andere heiligen.

Hij zou Maria‘s echtgenoot worden, hij zou de eerste en voornaamste plaats innemen in de familie van Jezus, hij zou voortaan de patroon van de hele Kerk zijn: het was dus passend dat hij “bekleed” zou worden met alle deugden die voor deze uitverkiezing nodig waren.

Waarlijk, een prachtig “kleed” der onschuld en zuiverheid, waarmee zijn ziel bekleed werd!