Verbergen

Verbergen

Als God van alle eeuwigheid Maria heeft voorbestemd om de Moeder van Zijn Zoon te worden, en haar met alle schoonheid, wijsheid, tederheid heeft bedeeld en voorbereid op haar eenmalige opgave, zou Hij dan de man, die de taak zou krijgen om op aarde de vader van Jezus te worden niet hierop hebben voorbereid?

De H. Pastoor van Ars zei eens: “God zou een mooiere schepping kunnen maken, maar geen mooiere Maria”! Zij is Zijn meesterwerk. Waarom zou Hij dan degene, die de plaats van de Vader op aarde moest zijn niet ook met Zijn genaden hebben vervuld, zodat hij deze zending ook zou kunnen volbrengen?

De hemelse Vader gaf aan St. Jozef ook een afspiegeling van Zijn eigen onzichtbare en verborgen natuur mee op zijn weg.

Daarom hebben veel mensen geen toegang tot St. Jozef. Men moet hem leren “ontdekken” in het licht van het geloof, door hem te overwegen en tot hem te bidden.

Na Maria is er geen Heilige zo groot als als de Heilige Jozef. Maar zijn roeping is heel anders dan die van de apostelen. Zij moesten Jezus over heel de wereld verkondigen.

Maar Jozef moest over Hem zwijgen en heeft de taak Hem verborgen te houden,
totdat de tijd gekomen is voor Jezus openbare leven.

De apostelen moesten het Licht, dat Jezus is, over heel de wereld laten uitstralen.

Maar Jozef is als een sluier, om Hem te bedekken! En onder deze geheimvolle sluier worden de maagdelijkheid van Maria en de ware identiteit van Jezus voor onze blik verborgen.

St. Jozef hield dus dertig jaar de schat verborgen die aan hem was toevertrouwd, en nooit onthulde hij of gaf enige aanwijzing door woord of gebaar dat Jezus inderdaad de Zoon van God is. Dit heeft hij zo volmaakt gedaan, dat de tijdgenoten van Jezus, die Hem afwezen, laatdunkend spraken: “Is hij niet de zoon van de timmerman?!”